A Becsület Érem az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb katonai kitüntetése, amit a kötelességen felüli és túli vitéz tettekért adományoznak. Az érmet az Egyesült Államok elnöke adja át hivatalos ceremónia keretében, amire rendszerint a Fehér Házban kerül sor. Mivel a kitüntetés adományozásához szükséges a Kongresszus jóváhagyása is, Kongresszusi Becsület Éremként is emlegetik, de az eredeti és hivatalos neve Becsület Érem (Medal of Honor).

Az 1862-ben bevezetett Becsület Érem három változatban készül a Hadsereg, a Haditengerészet és a Légierő számára. A Tengerészgyalogság és a Parti Őrség tagjai a Haditengerészet változatát kapják, amely egy horgony ágairól lógó ötágú bronzcsillag. A csillag hegyei lóherében végződnek, és minden ág egy babér- és egy tölgyfa lombot tartalmaz. A csillag közepén Minerva személyesíti meg az Egyesült Államokat, a bal kezét vesszőnyalábon nyugtatva, a jobbjában pedig az Egyesült Államok címerpajzsát tartva. Minerva a kígyókkal jelképezett viszályt veri vissza.

Az érmet 1944-től kék selyem nyakszalagon hordják. A szalag közepén tizenhárom fehér ötágú csillag helyezkedik el három ék formájában. 2002-től egy Becsület Érem zászlót is adnak a kitüntetettnek. Az aranyszegélyű világoskék zászlón a nyakszalaggal megegyezően elrendezett tizenhárom fehér csillag látható.

Az 1962-ben megalakult SEAL-ek közül hatan érdemelték ki a Becsület Érmet: Joseph R. Kerrey, Thomas R. Norris és Michael Thornton a vietnami háború idején, míg Michael P. Murphy és Edward C. Byers az afganisztáni, Michael A. Monsoor pedig az iraki hadműveletek alatt. Thorntoné volt a vietnami háború utolsó ilyen kitüntetése, és jó húsz évig, 1993-ig más nem is kapta meg a Becsület Érmet egyik haderőnemből sem. A vietnami háború óta a 2016. február 29-én kitüntetett Edward C. Byers lett az első SEAL, és egyben a Haditengerészet első legénységi állományú tagja, aki élve vehette át a kitüntetést.
Thomas R. Norris nyugállományú sorhajóhadnagy mutatja a  Becsület Érmét, miután beszédet mondott egy rendezvényen.
JOSEPH ROBERT KERREY

Rendfokozat: fregatthadnagy
Egység: Egyesült Államok Haditengerészeti Tartaléka, Egyes SEAL Csapat
Hely: Nha Trang-öböl közelében, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1969. március 14.
Indoklás: Feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, míg SEAL csapatparancsnokként szolgált az ellenséges agresszor (vietkong) erők elleni harccselekményben. Megbízható információra reagálva Kerrey fregatthadnagy műveletre vezette SEAL csapatát, hogy elfogja az ellenség területi politikai káderének fontos tagjait, akikről tudott volt, hogy egy szigeten tartózkodtak a Nha Trang-öbölben. Annak érdekében, hogy meglepjék az ellenséget, Kerrey és csapata megmásztak egy 100 méteres meredek szirtet, hogy a párkány fölé kerüljenek, amelyen az ellenség tartózkodott. Csapatát két elemre osztva és mindkettőt összehangolva, Kerrey fregatthadnagy bizonytalan ereszkedésre vezette embereit az ellenség táborához. Ahogy közeledtek az ereszkedés végéhez, erős ellenséges tűz irányult rájuk, és Kerrey fregatthadnagy súlyos sérüléseket szenvedett egy gránáttól, mely a lábainál robbant és hátralökte őt a csipkés sziklákra. Noha erősen vérzett és nagy fájdalmaktól szenvedett, kiemelkedő bátorságot és lélekjelenlétet tanúsított, az eleme tüzét azonnal az ellenséges tábor szívére irányítva. A rádiósával Kerrey fregatthadnagy a második elem tűztámogatását kérte, amely kereszttűzbe fogta a megzavart vietkongokat. Az ellenséges tűz sikeres elfojtása után, bár mozgásképtelenné vált a többszörös sérüléseitől, Kerrey továbbra is nyugodt, páratlan irányítást tartott fenn, utasítva csapatát egy kivonási hely biztosítására és védelmére. Kerrey fregatthadnagy határozottan irányította embereit a csaknem eszméletvesztéshez közeli állapota ellenére, amíg végül helikopterrel evakuálták. Nem lehet túlértékelni a pusztítást, amit e nagyon sikeres művelet okozott az ellenségnek. Az elfogott ellenséges katonák kritikus információt biztosítottak a szövetséges erőfeszítéshez. Kerrey fregatthadnagy bátor és ösztönző vezetői képessége, derék harci szelleme és kötelesség iránti állhatatos odaadása a csaknem elsöprő ellenféllel szemben, fenntartotta és tovább öregbítette az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait.
Joseph R. Kerrey fregatthadnagy volt az első SEAL, aki megkapta a legmagasabb amerikai katonai kitüntetést.
THOMAS ROLLARD NORRIS

Rendfokozat: sorhajóhadnagy
Egység: Egyesült Államok Vietnami Katonai Segítségnyújtás Parancsnoksága, Tanulmányi és Megfigyelő Csoport
Hely: Quang Tri tartomány, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1972. április 10-13.
Indoklás: Thomas Rollard Norris sorhajóhadnagynak az Egyesült Államok Haditengerészete Tartalékából feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, míg SEAL tanácsadóként szolgált az Egyesült Államok Vietnami Katonai Segítségnyújtás Parancsnoksága Stratégiai Műszaki Igazgatósága Segítségnyújtó Csapatának parancsnokságán. Az 1972. április 10-e és 13-a közti időszakban Norris sorhajóhadnagy két lelőtt pilóta példátlan földi mentését hajtotta végre Quang Tri tartományban, mélyen az ellenség által ellenőrzött területen. Norris sorhajóhadnagy április 10-e éjszakáján egy 5 fős járőrt vezetett 2000 méterre az erősen ellenőrzött ellenséges területen keresztül, hajnalban megtalálva az egyik lelőtt pilótát és visszatérve az előretolt műveleti bázisra. Április 11-én, miután pusztító aknavető- és rakétatámadás érte a kis előretolt műveleti bázist, Norris sorhajóhadnagy egy 3 fős csapatot vezetett két sikertelen kísérleten a második pilóta kimentésére. Április 12-e délutánján egy előretolt légi irányító megtalálta a pilótát és értesítette Norris sorhajóhadnagyot. Halásznak álcázva és egy sampant használva, Norris sorhajóhadnagy és egy vietnami egész éjszaka haladtak, és hajnalban megtalálták a sérült pilótát. A pilótát bambusszal és növényekkel letakarva megkezdték a visszautat, sikeresen kitérve egy észak-vietnami járőr elől. Az előretolt műveleti bázishoz közeledve erős géppuskatűzbe kerültek. Norris sorhajóhadnagy légicsapást kért, amely lefogó tüzet és füstfüggönyt biztosított, lehetővé téve a mentőosztagnak az előretolt műveleti bázis elérését. A rendkívüli veszéllyel szemben határozott vezetői képességet, rendíthetetlen bátorságot és önzetlen elkötelezettséget kiválóan tanúsítva Norris sorhajóhadnagy tovább öregbítette az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait.
Thomas R. Norris nevéhez két Becsület Érem fűződik: az egyiket ő érdemelte ki, a másikért őt mentették meg.
MICHAEL EDWIN THORNTON

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Egyesült Államok Haditengerészete, Haditengerészeti Tanácsadó
Csoport
Hely: Vietnami Köztársaság
Időpont: 1972. október 31.
Indoklás: Feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, míg az Egyesült Államok Haditengerészete helyettes tanácsadójaként szolgált a rangidős tanácsadó, az Egyesült Államok Haditengerészete egy sorhajóhadnagya mellett, elkísérve egy 3 fős vietnami SEAL járőrt egy információgyűjtő és fogolyejtő műveletre az ellenség által elfoglalt haditengerészeti folyami bázis ellen. A vietnami haditengerészet dzsunkájáról indulva gumicsónakkal, a járőr elérte a partot és gyalog haladt a célpontja felé, amikor hirtelen számbeli fölényben lévő csoport erős tüzébe került. A járőr haditengerészeti tüzérségi támogatást kért, majd heves tűzharcot vívott az ellenséggel, nagy veszteséget okozva, mielőtt visszavonult a parthoz, hogy megelőzze a bekerítést. Megtudva, hogy a rangidős tanácsadót eltalálta az ellenséges tűz és vélhetően meghalt, Thornton altiszt visszafordult a golyózáporon át a sorhajóhadnagy utolsó állásához; gyorsan semlegesítette az állást lerohanni készülő két ellenséges katonát, és sikeresen elvitte a súlyosan megsebesült és eszméletlen rangidős haditengerészeti tanácsadót a vízpartra. Ezután felfújta a sorhajóhadnagy mentőmellényét, és hozzávetőleg két órán át vontatta a tengeren, amíg a támogató hajó fel nem vette őket. Rendkívüli bátorságával és kitartásával Thornton altiszt közvetlenül volt felelős a felettes tisztje életének megmentéséért, és lehetővé tette a járőr minden tagjának biztonságos kivonását, ezáltal tovább öregbítve az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait.
Michael E. Thornton másodosztályú altiszt tette az íratlan törvényt példázta: a SEAL-ek senkit nem hagynak hátra.
MICHAEL PATRICK MURPHY

Rendfokozat: sorhajóhadnagy
Egység: Egyesült Államok Haditengerészete, Egyes SEAL Szállító Jármű
Csapat
Hely: Kunár tartomány, Afganisztán
Időpont: 2005. június 28.
Indoklás: Feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, mint különleges felderítő elem parancsnoka az Afganisztán Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harci Egységnél 2005. június 27-én és 28-án. Miközben műveletet vezetett egy magas szintű koalícióellenes milíciavezető megtalálására, Murphy sorhajóhadnagy rendkívüli hősiességről tett tanúbizonyságot a halálos veszéllyel szemben Aszadabad közelében, az afganisztáni Kunár tartományban. 2005. június 25-én a rendkívül átszegdelt, ellenség által ellenőrzött területen Murphy sorhajóhadnagy csapatát felfedezték koalícióellenes milícia szimpatizánsok, akik elárulták az állásukat a tálib fegyvereseknek. Ennek eredményeként 30-40 ellenséges harcos vette ostrom alá a 4 fős csapatot. Kivételes elszántságot tanúsítva, Murphy sorhajóhadnagy vitézen vezette embereit, felvéve a harcot a nagy ellenséges erővel. A bekövetkező heves tűzharc számos veszteséget okozott az ellenségnek, továbbá a csapat mind a négy tagja megsebesült. A saját sebeit figyelmen kívül hagyva, és kivételes hidegvért tanúsítva, Murphy sorhajóhadnagy tovább vezette és bíztatta embereit. Amikor az elsődleges híradós halálosan megsebesült, Murphy sorhajóhadnagy többször megpróbált segítséget hívni bekerített csapattársainak. Felismerve a híradás lehetetlenségét a rendkívüli terepen, és a szinte biztos halál dacára, nyílt terepre küzdötte magát, hogy jobb pozícióba kerüljön a hívás leadásához. Ez a szándékos, hősies tett megfosztotta a fedezéktől, kitéve az ellenség közvetlen tüzének. Végül sikerülve kapcsolatba lépnie a parancsnokságával, Murphy sorhajóhadnagy tartotta a védtelen állását, míg megadta az álláspontját és azonnali támogatást kért csapatának. A végső bátor tetteként folytatta a harcot az ellenséggel, amíg halálosan meg nem sebesült, bátran adva életét a hazájáért és a szabadság ügyéért. Az önzetlen vezetői képessége, bátor tettei és a kötelesség iránti rendkívüli odaadása becsületé vált Murphy sorhajóhadnagynak, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Michael P. Murphy sorhajóhadnagy lett az első haditengerész, akit a vietnami háború után tüntettek ki a Becsület Éremmel.
MICHAEL ANTHONY MONSOOR

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Egyesült Államok Haditengerészete, Hármas SEAL Csapat
Hely: Ramádi, Irak
Időpont: 2006. szeptember 29.
Indoklás: Feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, mint géppuska irányzó az Arab-félsziget Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harccsoportnál az Iraki Szabadság hadműveletet támogatva 2006. szeptember 29-én. Egy vegyes SEAL/iraki hadsereg mesterlövész átfigyelő elem tagjaként korai előrejelzéssel és oltalmazással megbízva egy háztetőről az iraki Ramádi felkelők által tartott szektorában. Monsoor altiszt a halálos veszéllyel szembeni kivételes bátorsággal tüntette ki magát. Kora reggel felkelők összehangolt támadást készültek végrehajtani az elem állása körüli területet felderítve. Az elem mesterlövészei két felkelő semlegesítésével megakadályozták az ellenség kezdeti próbálkozását. Az ellenség folytatta az elem támadását RPG gránáttal és kézifegyverek tüzével. Ahogy az ellenséges tevékenység fokozódott, Monsoor altiszt állást foglalt géppuskájával két csapattársa között a tető egy kiugró részén. Miközben a SEAL-ek éberen figyelték az ellenséges tevékenységet, nem látott helyről egy felkelő eldobott egy kézigránátot, mely lepattant Monsoor altiszt mellkasáról, és előtte landolt. Noha elmenekülhetett volna a robbanás elől, Monsoor altiszt inkább a csapattársai oltalmazását választotta. Azonnal, és a saját biztonságára való tekintet nélkül rávetette magát a gránátra, hogy testével fogja fel a robbanást, megmentve két csapattársa életét. A biztos halállal szembeni rendíthetetlen bátorságával, küzdőszellemével és a kötelesség iránti rendületlen odaadásával Monsoor altiszt bátran adta életét a hazájáért, ezáltal tovább öregbítve az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait.
Michael A. Monsoor altiszt tette azt bizonyítja, az igazi csapattársak meghalnak egymásért, ha a szükség úgy hozza.
EDWARD CARL BYERS

Rendfokozat: főaltiszt
Egység: Egyesült Államok Haditengerészete, Haditengerészeti Különleges
Hadviselési Fejlesztő Csoport
Hely: Laghman tartomány, Afganisztán
Időpont: 2012. december 8-9.
Indoklás: Feltűnő bátorságáért és elszántságáért élete kockáztatásával a kötelességén felül és túl, mint túszmentő erő csapattag Afganisztánban, a Tartós Szabadság hadműveletet támogatásában 2012. december 8-9-én. Amikor a mentőerő megközelítette a célépületet, egy ellenséges őrszem észrevette azt és berohant riasztani fogvatartó társait. Az őrszem gyorsan felbukkant ismét, és a vezető rohamozó megpróbálta semlegesíteni. Byers főaltiszt a csapatával a célépület ajtajához futott. Mint elsődleges átjátónyitó, Byers főaltiszt az ajtónyílásba állt, teljesen kitéve az ellenséges tűznek, míg letépett hat réteg vastag takarót, melyek a mennyezetre és a falakra voltak erősítve belül, hogy megtisztítsa az utat a mentőerő számára. Az első rohamozó átnyomult a takarókon, és halálosan megsebesítette az ellenséges kézifegyvertűz bentről. Byers főaltiszt, a fenyegető veszély teljes tudatában, félelmet nem ismerve berohant a helyiségbe és leküzdött egy ellenséges őrt, aki AK-47-essel célzott rá. Ezt követően földre vitt egy másik felnőtt férfit, aki a helyiség sarka felé igyekezett. A bekövetkező kézitusában Byers főaltiszt megbizonyosodott róla, hogy a férfi nem a túsz volt, és leküzdötte. Amikor további mentőcsapat tagok a túszt szólították, Byers főaltiszt egy hangot hallott angolul válaszolni, és felé rohant. Ráugrott az amerikai túszra és megóvta a kis helyiségen belüli nagy sűrűségű tűztől. Míg testével fedezte a túszt, Byers főaltiszt puszta kézzel mozgásképtelenné tett egy másik őrt, és feltartóztatta, amíg egy csapattárs semlegesíteni tudta. A tűz alatti merész és döntő tettei megmentették a túsz életét és több csapattársáét. Rendíthetetlen bátorsága, elszánt küzdőszelleme és kötelesség iránti megingathatatlan odaadása a szinte biztos halállal szemben, nagy becsületére vált Byers főaltisztnek, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Edward C. Byers főaltiszt az első SEAL, aki a vietnami háború óta élve vehette át a legmagasabb amerikai katonai kitüntetést.
ETHOSZ

Becsület Érem
NavySEALs.hu