A Haditengerészeti Kereszt (Navy Cross) a vitézségért adható második legmagasabb kitüntetés, amit az Egyesült Államok Haditengerészetének, Tengerészgyalogságának vagy Parti Őrségének tagja kaphat harcban tanúsított rendkívüli hősiességért. A Haditengerészeti Keresztet a Haditengerészeti Minisztérium adhatja az Egyesült Államok fegyveres erői bármely tagjának, aki a Haditengerészettel, a Tengerészgyalogsággal vagy a Parti Őrséggel szolgálva olyan rendkívüli hősiességet tanúsít, amely nem jogosítja fel a Becsület Éremre. 1942-től csak harcban mutatott hősiességgel lehet kiérdemelni.

A Haditengerészeti Kereszt egy módosított bárdos kereszt, a szárai között a teljesítményt jelképező négy-négy babérlevéllel és babérbogyókkal. A kereszt közepén egy vitorlás halad balra a hullámokon. A vitorlás egy karavella, amit a Haditengerészeti Akadémia gyakran használt szimbólumként, és egyaránt képviseli a haditengerészeti szolgálatot és a tengerészeti hagyományokat. A bronzkereszt hátlapjának közepén két keresztbetett horgony látható, közöttük az U. S. N. betűkkel. A kitüntetés szalagsávja tengerészkék, közepén fehér sávval. A kék a haditengerészeti szolgálatra utal, míg a fehér az önzetlenség tisztaságát jelképezi.

Az 1919-ben alapított Haditengerészeti Keresztet a nyilvánosságra került adatok szerint eddig tizennégy SEAL kapta meg: öten Vietnamban, ketten Panamában, heten Afganisztánban. Az utolsót posztumusz kapta Nicholas D. Cheque, aki a DEVGRU tagjaként egy túszmentő műveletet hajtott végre az afgán hegyek között. A SEAL-ek elődei, az S&R, NCDU és UDT tengerészek között negyvenhárom Haditengerészeti Keresztet osztottak ki, az ő nevüket és teljesítményüket lásd itt.
A Haditengerészeti Kereszt Stephen Bass egyenruháján, aki afganisztáni tettel érdemelte ki az Egyesült Államok második legmagasabb kitüntetését.
ROBERT T. GALLAGHER

Rendfokozat: első főaltiszt
Egység: Kettes SEAL Csapat
Hely: Vietnami Köztársaság
Időpont: 1968. március 13.
Indoklás: Robert T. Gallagher első főaltiszt 1968. március 13-án a Kettes SEAL Csapat A különítményénél szolgált egy fegyveres konfliktusban a felkelő erők (vietkong) ellen a Vietnami Köztársaságban. Gallagher első főaltiszt járőrparancsnok-helyettesként szolgált egy SEAL éjszakai harci műveletben, mélyen egy ellenséges zászlóalj báziskörletében. A járőre behatolt 5000 méterre a vietkong alaptáborba, barakkokat találva, amelyekben körülbelül 30 jól felfegyverzett felkelő tartózkodott. Gallagher első főaltiszt 3 főt vezetett a barakkokba. Amikor egy vietkong őrszem felfedezte őket, a járőr erős ellenséges tűzbe került. Noha mindkét lábán megsebesült, Gallagher első főaltiszt öt vietkonggal végzett. Értesülve, hogy a járőrparancsnok súlyosan megsebesült, Gallagher első főaltiszt átvette a parancsnokságot, és 1000 méteren át vezette a járőrt az erősen megszállt ellenséges területen keresztül egy nyílt területre, ahol rádión helikopteres támogatást kért. Folyamatosan kitette magát az erős ellenséges gépfegyvertűznek, hogy a baráti csatahelikoptereket és kivonó gépeket irányítsa. Miközben a kiürítési ponthoz vezette a járőrt, Gallagher első főaltiszt ismét megsebesült, de sebei ellenére sikerült biztonságosan végrehajtania az emberei kivonását. A bátorságával, a hozzáértésével és a szolgálat iránti elkötelezettségével közvetlenül járult hozzá a járőre biztonságos visszavonulásához, és a nagyszámú ellenség megöléséhez a saját bázisuk területén. A hőstetteivel az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Robert T. Gallagher négy időszakot töltött Vietnamban és a harmadik alatt nyerte el a Haditengerészeti Keresztet, amiért sebesülten is megmentette a járőrét.
GARY G. GALLAGHER

Rendfokozat: harmadosztályú altiszt
Egység: Egyes SEAL Csapat
Hely: Mekong delta, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1968. október 10-11.
Indoklás: Gary G. Gallagher harmadosztályú altiszt baráti külföldi erőkben szolgált 1968. október 10-11-én egy fegyveres konfliktusban, a Mekong deltában. Példátlan vezetői képességével és önzetlen bátorságával tüntette ki magát felderítő egység tanácsadóként szolgálva, amikor egységét fogolyejtő feladatra vezette mélyen az ellenség által ellenőrzött területen. Ahogy zajlott a művelet és az egység elkezdett hadifoglyokat ejteni, az egység kettévált, és egy kis csatorna két oldalán haladt előre, próbálva a vietkong infrastruktúra további tagjait elfogni. Ekkor az egyik korábban ejtett fogoly figyelmeztetést kiáltott a közelben lévő bajtársainak. Azonnal számbeli fölényben lévő ellenséges erő erős tüzével találkozott a kettévált egység fele. Annak érdekében, hogy a foglyok szökését megakadályozza, Gallagher harmadosztályú altiszt arra kényszerítette őket, hogy mutassák az utat, miközben átkeltek a csatornán, hogy segítsenek a tűz alatt álló bajtársaiknak. Felderítő egységét gyülekeztetve, Gallagher harmadosztályú altiszt vakmerően kitette magát az ellenséges tűznek, miközben a tüzet irányította az ellenségre. Az elszántsága ösztönözte az embereit, és ennek eredményeként átmenetileg semlegesítették az ellenséges támadást. Gallagher harmadosztályú altiszt ezután egy gyors, de mégis tökéletesen végrehajtott visszavonulást vezetett - az egész egységével és az összes hadifogollyal. A kivonás előtt életmentő elsősegélyt nyújtott egy súlyosan megsebesült társának, és 8 km-en keresztül vitte, a biztonságba. Gallagher harmadosztályú altiszt hősiessége, miközben a vietnami erőt vezette, a bizonyított kezdeményező képessége és vitézsége, valamint az ellenséges tűzben tanúsított önzetlen elkötelezettsége az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Gary G. Gallagher PRU tanácsadó egysége tűzharcba keveredett egy fogolyejtő műveleten, és 8 km-en át cipelte egyik sebesült emberét.
Robert J. Thomas altisztet az 1969 márciusi tettéért Becsület Éremre terjesztették fel, de végül Haditengerészeti Kereszttel tüntették ki.
BARRY W. ENOCH

Rendfokozat: főaltiszt
Egység: Egyes SEAL Csapat
Hely: Ba Xuyen tartomány, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1970. április 9.
Indoklás: Miközben az Egyes SEAL Csapat különítményében szolgált, Enoch főaltiszt rangidős tanácsadó és rádiós/gránátvető irányzó volt egy vegyes amerikai-vietnami SEAL harci járőrben a vietkong infrastruktúra vezetői ellen Ba Xuyen tartomány Long Phu körzetében. A kirakás és a célterületre való járőrözés után Enoch főaltiszt 6 fegyveres vietkongot vett észre, akik próbáltak kitérni. Előre rohanva és kitéve magát az ellenséges tűznek, sikerült lelőnie három ellenséget. A SEAL-ek ekkor erős B-40-es rakéta- és gépfegyvertűz alá kerültek. Felismerve, hogy kis csapatát bekerítették, Enoch főaltiszt az embereit körkörös biztosításra állította, és bár erős tűz alatt állt, folyamatosan váltogatta az állását, hogy minél hatásosabban használhassa fegyverét, átirányítva az embereit, és felügyelve az ellenség állásaira és taktikáira. Noha a rádiója megrongálódott az ellenséges tűztől, Enoch főaltiszt repülőgépek és helikopterek légicsapásait irányította az ellenség állásaira, néha alig 20 méternyire a saját állásától. Mivel az emberei kezdtek kifogyni a lőszerből és még mindig be voltak kerítve, Enoch főaltiszt légi csapásokat irányított a saját állásuk és a folyó közötti legrövidebb útra, majd átvezette a járőrt az ellenséges bekerítésen, mielőtt az ellenség bezárhatta volna a légicsapások által nyitott rést. A hősies és meghatározó tetteivel a szinte elsöprő túlerővel szemben, Enoch főaltiszt közvetlenül járult hozzá a járőr tagjainak biztonságos kivonásához, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Barry Enoch az Egyes SEAL Csapat pallótulajdonosa volt, igazi legendának számított, aki sok SEAL-nek szolgált követendő például.
HAROLD L. BAKER

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Egyes SEAL Csapat
Hely: Kien Hoa tartomány, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1970. december 20.
Indoklás: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke örömmel nyújtja át a Haditengerészeti Keresztet Harold L. Baker másodosztályú altisztnek rendkívüli hősiességért, miközben az Egyes SEAL Csapat egy 5 fős járőrének végbiztosítójaként szolgált egy fogolyejtő feladaton, mélyen az ellenséges területen a Vietnami Köztársaságban, 1970. december 20-a éjszakáján. Rögtön partot érés után a járőr gépfegyverek, gránátok és rakéták tüzébe került, amely halálosan megsebesítette a járőrparancsnokot és a géppuska irányzót, valamint súlyosan megsebesítette a járőr rádiósát és a vietnami felderítőt. Noha nem sebesült meg, Baker altiszt a folyóban találta magát, küszködve, hogy a víz fölött tartsa a fejét. Puszta elhatározásból a partra húzta egy elesett bajtársa holttestét, majd erős géppuskasortüzet lőtt az ellenség felé annak érdekében, hogy elhárítsa a raj állása elleni rohamot. Később Baker altiszt elsősegélyben részesítette a járőr két sebesült tagját, majd irányította a járőrparancsnok és a géppuska irányzó holttestének megkeresését. Az erős ellenséges tűzzel szembeni remek személyes vitézsége és küzdőszelleme az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
THOMAS W. CASEY

Rendfokozat: fregatthadnagy
Egység: Négyes SEAL Csapat
Hely: Panamaváros, Panama
Időpont: 1989. december 19-21.
Indoklás: Az Egyesült Államok elnöke örömmel nyújtja át a Haditengerészeti Keresztet Thomas W. Casey fregatthadnagynak feltűnő hősiességért a harctevékenységben, miközben a Négyes SEAL Csapat G szakaszának parancsnokaként szolgált az Igaz Ügy hadművelet alatt a Paitilla repülőtéren, Panamában, 1989. december 19-21-én. Miközben olyan állásba vezette szakaszát, hogy megrongálhassák Noriega tábornok repülőgépét, hogy ne használhassa azt menekülési eszközként, Casey fregatthadnagy erős kézifegyvertűzbe került. Saját biztonságát figyelmen kívül hagyva vezette szakaszát, hogy viszonozzák a tüzet, elsütve a fegyverét, és megölve egy ellenséges katonát. Észlelve, hogy raja súlyos veszteséget szenvedett, Casey fregatthadnagy a többi SEAL elemet úgy irányította, hogy tűzfedezetet adjanak, míg ő bátran elindult a sebesültek kimentésére. Ahogy a tűzharc erősödött és a közelben lévő repülőgép lángolva felrobbant, elhelyezkedett a sebesültek előtt, és pusztító fedezettüzet lőtt, semlegesítve az ellenséges erőket, és lehetővé téve a sebesültek evakuálását. Casey fregatthadnagy hősies vezetői képessége és tűzben tanúsított bátorsága kétségtelenül több ember életét mentette meg, ami katalizátorként hatott emberei küzdőszellemére és elszántságára, és elengedhetetlen volt egysége feladatának sikerességéhez. Feltűnő bátorsága, merész kezdeményezőkészsége és a kötelesség iránti lelkesítő odaadása becsületére vált Casey fregatthadnagynak, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
DONALD L. McFAUL

Rendfokozat: főaltiszt
Egység: Négyes SEAL Csapat
Hely: Panamaváros, Panama
Időpont: 1989. december 20.
Indoklás: Az Egyesült Államok elnöke büszként nyújtja át a (posztumusz) Haditengerészeti Keresztet Donald L. McFaul főaltisztnek feltűnő hősiességért, miközben a Négyes SEAL Csapat G szakaszának szakasz főaltisztjeként szolgált az Igaz Ügy hadművelet alatt a Paitilla repülőtéren, Panamában, 1989. december 20-án. McFaul  főaltiszt szakasza a Papa Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harci Egység eleme volt, melynek fontos feladata volt megakadályozni, hogy Noriega tábornok és követői menekülési útvonalként használják a Paitilla repülőteret. Miután gumi rohamcsónakkal beszivárgott a tengerről, a G szakasz a célja, a Noriega repülőgépét rejtő hangár felé járőrözött, amikor erős kézifegyvertűzbe került. Felismerve, hogy az állásától 25 méterre északra lévő első raj legtöbb tagja megsebesült, elhagyta a viszonylag biztonságos állását, hogy segítsen a tehetetlenül, fedezék nélkül heverő sebesülteknek. Az erős ellenséges tűz alatt, és a saját biztonságát teljesen figyelmen kívül hagyva, McFaul főaltiszt előrement a halálzónába, és nekilátott a szakasz egy súlyosan megsebesült tagjának biztonságba viteléhez. Ahogy a saját raja körkörös biztosításához közeledett, halálosan megsebesült az ellenséges tűztől. McFaul főaltiszt hősies tettei, és a tűz alatt tanúsított bátorsága megmentette a csapattársa életét, és ösztönzőleg hatott a többiek hősiességére, ahogy a rohamlépcső győzedelmeskedett ebben a döntő összecsapásban. Feltűnő bátorsága, önfeláldozása és a kötelesség iránti ösztöntő elkötelezettsége McFaul főaltiszt becsületére vált, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Donald L. McFaul 1985-ben leszerelt a Haditengerészettől, de mivel a civil életben hiányzott a kihívás, ismét belépett, és 1988-ban került a Négyes SEAL Csapathoz.
STEPHEN BASS

Rendfokozat: főaltiszt
Egység: DEVGRU
Hely: Mazar-i-Sharif, Afganisztán
Időpont: 2001. november 25-26.
Indoklás: Rendkívüli hősiességéért, amikor a brit Különleges Csónakos Szolgálatnál szolgált harci műveletek alatt Észak-Afganisztánban, 2001. november 25-26-án. Stephen Bass főaltiszt egy egyesített amerikai-brit Különleges Erők Mentőcsapat tagjaként települt a térségbe, hogy felkutasson és kimentsen két eltűnt amerikai állampolgárt. Az egyikről feltételezték, hogy súlyosan megsebesült, vagy meghalt, miután a keményvonalas al-Kaida és tálib foglyok a Mazar-i-Sharif-i Kvala-i-Dzsangi erődben fellázadtak, és nagy mennyiségű fegyverhez és lőszerhez jutottak, amit az erődben tároltak. Odabent Bass főaltiszt folyamatos közvetlen kézifegyver-, valamint közvetett aknavető és rakéta páncéltörő gránát tűzbe került. Kénytelen volt átkelni egy élesített taposóaknákból álló aknamezőn annak érdekében, hogy bejuthasson az erődbe. Miután megállapította a két amerikai állampolgár lehetséges helyzetét, erős tűz alatt, és a saját biztonságával nem törődve, két kísérletet tett a sértetlen állampolgár kimentésére, az erőd belseje felé kúszva, hogy elérjen hozzá. Az állását érő heves tűz visszavonulásra kényszerítette, de nem adta fel. Miután jelentést tett a mentőcsapat többi tagjának, azok távoztak, hogy megpróbálják megtalálni az eltűnt állampolgárt az erődön kívül. Ahogy kezdett sötétedni, nem történt kísérlet a másik sérült amerikai állampolgár megtalálására. Bass főaltiszt ekkor saját kezébe vette a dolgokat. A saját biztonságát figyelmen kívül hagyva további 300-400 métert haladt előre egyedül, állandó ellenséges tűz alatt az erőd közepe felé, hogy megpróbálja megtalálni a sebesült állampolgárt. Mivel kezdett kifogyni a lőszere, a halott afgánok fegyverét használva folytatta mentőakcióját. Miután megállapította az amerikai állampolgár helyzetét és állapotát, visszavonult az erődből. Rendkívüli és határozott vezetői képessége, az ellenséges tűzzel szembeni határtalan bátorsága és a szolgálat iránti legnagyobb elkötelezettsége Bass főaltiszt becsületére vált, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Stephen Bass a brit tengerészgyalogság SBS elit alakulatánál szolgált cseretagként az afganisztáni hőstette idején.
BRITT SLABINSKI

Rendfokozat: első főaltiszt
Egység: DEVGRU
Hely: Takur Ghar, Afganisztán
Időpont: 2002. március 3-4.
Indoklás: Rendkívüli hősiességéért, amikor mesterlövész elem parancsnokként egy egyesített különleges műveleti egységben szolgált harci műveleteken az ellenséges erők ellen az Anakonda hadműveletben, az afganisztáni Shah-i-Kot-völgyben, 2002. március 3-4-én, a Tartós Szabadság hadművelet támogatására. Március 3-án este Britt Slabinski első főaltiszt 7 fős felderítő csapatot vezetett a hóval borított, 3000 méteres, Takur Ghar nevű hegytetőn, hogy harci átfigyelő állást állítsanak a völgyben lévő ellenség ellen felvonuló amerikai hadsereg erőinek támogatására. Ahogy a helikopterük a hegy fölött kifüggött, váratlan rakéta páncéltörő gránát (RPG) és kézifegyvertűz érte a beásott ellenséges erők felől. Több RPG találat következtében Slabinski első főaltiszt csapatának egyik tagja kiesett a helikopterből a megerősített ellenséges állások közepébe. A csúnyán megrongálódott helikopter kényszerleszállást hajtott végre, minek után Slabinski első főaltiszt átvette a parancsnokságot, és biztosítást állított a géptörés helyszínén, amíg a hajózókat és a csapatát el nem szállították egy támogató bázisra. Ekkor Slabinski első főaltiszt a hegyen lévő túlerejű, beásott ellenséges erők teljes tudatában, ugyanakkor tudva, hogy milyen kétségbeejtő helyzetbe került elvesztett csapattársa, aki az életéért harcolt, tétovázás nélkül önzetlen döntést hozott, hogy csapatát azonnal egy merész mentőakcióra vezeti. Hősiesen visszavezette a SEAL eleme többi tagját a félreeső, hóval borított hegytetőre, a túlerejű ellenséges erők közepébe, egy merész és hősies kísérletre, hogy kimentsék társukat. Miután a helikopter kirakta őket a hegytetőn, Slabinski első főaltiszt közelharcba vezette csapatát. Ügyesen manőverezve a csapatával, és bátran felvéve a harcot több ellenséges állással, személyesen tisztított meg egy bunkert és végzett a benne lévő ellenséggel. Az egysége a többi bunker és a közeledő ellenséges erők súlyos kereszttüzébe került. Az elszenvedett veszteségek dacára Slabinski első főaltiszt megőrizte higgadtságát, és tovább harcolt az ellenséggel, amíg az állása tarthatatlanná vált. Mivel nem volt más választásuk, mint a taktikai visszavonulás, higgadtan irányította a repülőgépek tüzét csapata fedezésére. Ezután egy fárasztó menetet vezetett a hegyvidéki terepen, folyamatos tűz alatt, több mint egy kilométert téve meg a derékig érő hóban, miközben egy súlyosan sebesült csapattársukat vitték. Egy védhető álláshoz érve megszervezte a csapat védőállását, és stabilizálta a sebesültek állapotát. Slabinski első főaltiszt több mint tizennégy órán át irányította az állásuk védelmét számtalan összecsapás során, személyesen véve fel a harcot az ellenséggel, és közvetlen légi támogatást irányítva az ellenséges állásokra, amíg az ellenséget végül le nem győzték. Slabinski első főaltiszt az egész összecsapás során nagy kitartásról tett tanúbizonyságot a tűz alatt, rendíthetetlenül vezetve a merész mentőakciót, megmentve a sebesült emberei életét, és megteremtve a lehetőséget az ellenség végső legyőzésére és a Takur Ghar elfoglalására. Hősiesen tanúsított határozott és rendületlen vezetői képessége, az állandó ellenséges tűzzel szembeni rendíthetetlen bátorsága és a szolgálat iránti legnagyobb elkötelezettsége Slabinski első főaltiszt becsületére vált, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Britt Slabinski főaltiszt részt vett az Iraki Szabadság hadműveletben is, amely során tagja volt a Jessica Lynch közlegényt kimentő csoportnak.
MARK L. DONALD

Rendfokozat: sorhajóhadnagy
Egység: Kettes SEAL Csapat
Időpont: 2003. október 25.
Hely: Paktia tartomány, Afganisztán
Indoklás: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke örömmel adja át a Haditengerészeti Keresztet Mark L. Donald sorhajóhadnagynak rendkívüli hősiességért, egy egyesített műveleti egységhez beosztott egészségügyi tisztként harci műveleteket végrehajtva al-Kaida és tálib ellenséges erők ellen a Tartós Szabadság hadművelet támogatásában, 2003 októberében. Donald sorhajóhadnagy egy több járműből álló járőr része volt, amelyre rendkívül erős tűzzel támadtak lesállásból RPG gránátokkal és kézifegyverekkel. Amikor két RPG robbant közvetlenül a járműve előtt, Donald sorhajóhadnagy kiszállt a járműből és viszonozni kezdte a tüzet. Erős és folyamatos géppuskatűz alatt viszonylagos biztonságba húzta a sebesült afgán parancsnokot, a jármű motorblokkja mögé. Elhagyta állását, teljesen kitéve magát a kézifegyverek tüzének, és a kormány mögött csapdába került sebesült amerikait a jármű mögé húzta fedezékbe. Saját testével fedezte a sebesülteket, miközben viszonozta a tüzet és ellátást biztosított. Közben több lövedék ment át a ruházatán és felszerelésén. Sebesült afgán állományt azonosítva az első két járműben, Donald sorhajóhadnagy a segítségükre ment az erős tűz alatt, és elkezdte az egészségügyi ellátást. Miután ellátta a sebesülteket, átvette egy rendezetlen afgán raj vezetését, bevetette őket a lesállásból való kitörésre, és folytatta több kritikus sebesült ellátását, miközben megszervezte a haladéktalan egészségügyi kiürítést számukra. Aznap délután, miközben átfésülték a korábbi harccselekmény területét, egy amerikai/afgán elemre szakaszerejű ellenséges erő támadt lesállásból Donald sorhajóhadnagy állása közelében. Tudva, hogy súlyos sebesültek vannak, Donald sorhajóhadnagy tétovázás nélkül, és saját biztonságát teljesen figyelmen kívül hagyva 200 métert futott a szembenálló erők között, kitéve magát a folyamatos és pusztító géppuska- és kézifegyvertűznek, hogy egészségügyi ellátást nyújtson két sebesültnek, egy afgánnak és egy amerikainak. A sebesültek és a rendkívül erős ellenséges tűz közé helyezte magát, ami most rá irányult, és megkezdte a sürgősségi orvosi ellátást. Továbbra is erős ellenséges tűz alatt, egy repesztől megsebesülve, és tudatosan a támadó amerikai AH-64 Apache helikopterek rakétáinak veszélyes közelségén belül megszervezte az életben maradt afgán katonákat és 200 méteres harcoló visszavonulást vezetett a baráti állásokig. Donald sorhajóhadnagy koordinálta a sebesült katonák egészségügyi kiürítését és visszavonult a bázisra, mielőtt ellátta a saját sebeit. Döntő és állhatatos vezetői képességének hősies tanúsítása, az állandó ellenséges tűzzel szembeni hajthatatlan bátorsága és a kötelesség iránti legnagyobb odaadás becsületére vált Donald sorhajóhadnagynak, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Mark Donald sorhajóhadnagy 2007-ben kapta meg a Haditengerészeti Keresztet, de sokáig nem viselhette, mivel egy bizalmas CIA művelet során érdemelte ki.
MATTHEW G. AXELSON

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Egyes SEAL Szállító Jármű Csapat
Időpont: 2005. június 27-28.
Hely: Kunár tartomány, Afganisztán
Indoklás: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke büszkén adja át a (posztumusz) Haditengerészeti Keresztet Matthew Gene Axelson másodosztályú altisztnek rendkívüli hősiességért az ellenséggel szembeni harccselekményben, míg egy négyfős különleges felderítő elemben szolgált az Egyes SEAL Szállító Jármű Csapatból az Afganisztán Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harci Egységnél 2005. június 27-28-án. Axelson altiszt rendkívüli hősiességet tanúsított a halálos veszélyben Aszadabad közelében, az afganisztáni Kunár tartományban. Az ellenség által ellenőrzött terület közepén, rendkívül átszegdelt terepen tevékenykedve, a különleges felderítő elemének feladata egy magas szintű koalícióellenes milíciavezető felkutatása volt az ellenséges tevékenység felszámolását megcélzó kimélyítő közvetlen művelet feladat támogatására. 2005. június 28-án az elemet koalícióellenes milícia szimpatizánsok vették észre, akik azonnal felfedték az állásukat a milícia fegyvereseknek. Ennek eredményeként az elem közvetlenül találkozott az ellenséggel. Kivételes elszántságot tanúsítva és teljesen megértve a helyzet súlyosságát, Axelson altiszt eleme bátran felvette a harcot a milíciával, amely számbeli és helyzeti előnyben volt. A bekövetkező tűzharc számos ellenséges személy megölését eredményezte, miközben a Haditengerészet tagjai közül többen sebesülést szenvedtek. A sebeit figyelmen kívül hagyva, és kivételes higgadtságot tanúsítva, Axelson altiszt azt tanácsolta a hozzá legközelebb lévő csapattársának, hogy meneküljön, míg ő fedezettüzet biztosít. Saját életét teljesen figyelmen kívül hagyva, és csak a csapattársa túlélésére gondolva, folytatta az ellenség támadását, további milicistákat semlegesítve, amíg halálosan meg nem sebesítette az ellenséges tűz. A szabadság bajnokára, Axelson altisztre a terrorizmus elleni globális háborúban mutatott önfeláldozó tetteiről fogunk emlékezni. Rendíthetetlen bátorsága, tűz alatti kitartása és kötelesség iránti állhatatos odaadása becsületére vált Axelson altisztnek, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte. Bátran adta életét a szabadság ügyéért.
Matthew G. Axelson altiszt a súlyos sebei ellenére is folytatta a harcot, és fedezte a társait, míg végül elesett.
DANNY P. DIETZ

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Kettes SEAL Szállító Jármű Csapat
Időpont: 2005. június 27-28.
Hely: Kunár tartomány, Afganisztán
Indoklás: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke büszkén adja át a (posztumusz) Haditengerészeti Keresztet Danny Phillip Dietz másodosztályú altisztnek rendkívüli hősiességért az ellenséggel szembeni harccselekményben, míg egy négyfős különleges felderítő elemben szolgált a Kettes SEAL Szállító Jármű Csapatból az Afganisztán Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harci Egységnél 2005. június 27-28-án. Dietz altiszt rendkívüli hősiességet tanúsított a halálos veszélyben Aszadabad közelében, az afganisztáni Kunár tartományban. Az ellenség által ellenőrzött terület közepén, rendkívül átszegdelt terepen tevékenykedve, a különleges felderítő elemének feladata egy magas szintű koalícióellenes milíciavezető felkutatása volt az ellenséges tevékenység felszámolását megcélzó kimélyítő közvetlen művelet feladat támogatására. 2005. június 28-án az elemet koalícióellenes milícia szimpatizánsok vették észre, akik azonnal felfedték az állásukat a milícia fegyvereseknek. Ennek eredményeként az elem közvetlenül találkozott az ellenséggel. Kivételes elszántságot tanúsítva és teljesen megértve a helyzet súlyosságát, valamint a csapattársai iránti felelősségét, Dietz altiszt vitézül harcolt a számbeli fölényben és helyzeti előnyben lévő ellenséggel szemben. Hátramaradva az ellenséges tűz záporában, Dietz altiszt megsebesült. Sebei ellenére bátran harcolt tovább, vitézül védve csapattársait és önmagát egy szívszaggató tűzharcban, míg halálosan meg nem sebesült. Az erős ellenséges tűzben tanúsított rendíthetetlen bátorságáról, és csapattársai iránti teljes elkötelezettségéről soká fogunk emlékezni Dietz altiszt terrorizmus elleni háborúban játszott szerepére. Bátor és önzetlen hősiessége, kivételes szakismerete és a kötelesség iránti legnagyobb odaadása becsületére vált Dietz altisztnek, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte. Bátran adta életét a szabadság ügyéért.
Danny P. Dietz altiszt és társai a SEAL közösség értékeit testesítették meg: bátorság, merészség, ügyesség és csapatszellem.
MARCUS LUTTRELL

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Egyes SEAL Szállító Jármű Csapat
Időpont: 2005. június 27-28.
Hely: Kunár tartomány, Afganisztán
Indoklás: Az Amerikai Egyesült Államok elnöke örömmel adja át a Haditengerészeti Keresztet Marcus Luttrell másodosztályú altisztnek rendkívüli hősiességért az ellenséggel szembeni harccselekményben, míg egy négyfős különleges felderítő elemben szolgált az Egyes SEAL Szállító Jármű Csapatból az Afganisztán Haditengerészeti Különleges Hadviselési Harci Egységnél 2005. június 27-28-án Aszadabad közelében, az afganisztáni Kunár tartományban. Az ellenség által ellenőrzött terület közepén, rendkívül átszegdelt terepen tevékenykedve, a különleges felderítő elemének feladata egy magas szintű koalícióellenes milíciavezető felkutatása volt az ellenséges tevékenység felszámolását megcélzó kimélyítő közvetlen művelet feladat támogatására. 2005. június 28-án az elemet koalícióellenes milícia szimpatizánsok vették észre, akik azonnal felfedték az állásukat a milícia fegyvereseinek. Ennek eredményeként az elem közvetlenül találkozott az ellenséggel. Kivételes elszántságot tanúsítva és teljesen megértve a helyzet súlyosságát, valamint a csapattársai iránti felelősségét, Luttrell altiszt vitézül harcolt a számbeli fölényben és helyzeti előnyben lévő ellenséges erővel szemben. Az erős ellenséges tűzben tanúsított rendíthetetlen bátorságáról és csapattársai iránti teljes elkötelezettségéről fogunk emlékezni Luttrell altiszt terrorizmus elleni háborúban játszott szerepére. Luttrell altiszt bátor és önzetlen hősiessége becsületére vált, és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Marcus Luttrell volt a 2005 júniusában az afganisztáni Aszadabad közelében vívott összecsapás egyetlen amerikai túlélője.
NICHOLAS D. CHEQUE

Rendfokozat: főaltiszt
Egység: DEVGRU
Időpont: 2012. december 8
Hely: Laghman tartomány, Afganisztán
Indoklás: Rendkívüli hősiességért, amikor túszmentő erő csapattagként szolgált egy egyesített alkalmi kötelékben 2012. december 8-án, a Tartós Szabadság hadművelet támogatatásában. A csapat beszivárgott egy ellenséges támpontra, hogy kimentsen egy amerikai túszt a jól felfegyverkezett és elszánt tálib őrség fogságából. Miután a légi figyelés egy aktív őrt jelentett a cél épületegyüttesnél, Checque főaltiszt ügyesen manőverezett és az elsődleges rohamlépcsőt a célépület felé vezette. A roham utolsó lépései alatt egy őr az udvaron azonosította az előrevonást végző mentőerőt, és berohant az épületbe. Checque főaltiszt ösztönösen üldözőbe vette, majd tüzet nyitott egy őrre, aki kilesett egy ajtónyíláson. Felismerve, hogy a tálib őröket felriasztották és a túsz élete közvetlen veszélybe került, Checque főaltiszt habozás nélkül az ajtóhoz futott és behatolt. Az ellenség tüzet nyitott rá kis távolságból és halálos sebet kapott, de bátortsága és tétovázás nélküli elszántsága a célpont üldözésében döntő volt az amerikai túsz megmentésében és az általános feladat végső sikerében. Rendíthetetlen bátorsága, merész kezdeményezőkészsége és kötelesség iránti teljes odaadása a legnagyobb becsületére vált Checque főaltisztnek és az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
Az afganisztáni mentőműveleten elesett Nicholas D. Cheque első osztályú altisztet posztumusz előléptették és kintüntették a Haditengerészeti Kereszttel.
ETHOSZ

Haditengerészeti Kereszt
ROBERT J. THOMAS

Rendfokozat: másodosztályú altiszt
Egység: Kettes SEAL Csapat
Hely: Da Dung hegység, Vietnami Köztársaság
Időpont: 1969. március 23.
Indoklás: Robert J. Thomas másodosztályú altiszt 1969. március 23-án a Kettes SEAL Csapat A különítmény 7. szakaszában szolgált a kommunista agresszor erők elleni harci műveletekben, a Vietnami Köztársaságban. Seawolf helikopterre szállt vizuális felderítésre és csapásmérő feladatra a Da Dung hegységben, a kambodzsai határ közelében, amikor a gépet ellenséges földi tűz találta el, és lezuhant egy fedezék nélküli rizsföldön. Thomas másodosztályú altiszt kiesett a roncsból, többszörös sérülést szenvedve. A sokkhatást leküzdve azonnal a helikopter legénységének segítségére sietett, akik még az égő gépben voltak. A heves lángok, és a hegy, valamint a közeli erdőszél felől érkező tűz ellenére Thomas másodosztályú altisztnek sikerült épségben kimentenie a legénység egyik tagját, majd egy másik ember segítségével, aki a kísérő helikopterről ugrott le, sikerült kiszabadítania a lángoló pilótafülkében csapdába került pilótát. Thomas másodosztályú altiszt ezután hősiesen megpróbálta kimenteni az összecsavarodott fémben csapdába esett két embert, amivel csak akkor hagyott fel, amikor az égő helikopteren lévő lőszerek és rakéták felrobbantak. Miután a két kimentett emberrel nagyobb távolságot tett meg a géptörés helyszínétől, Thomas másodosztályú altiszt észrevette, hogy vietkongok nyomulnak előre feléjük. Önzetlenül az egyik sebesültre vetette magát és viszonozni kezdte az ellenséges tüzet. A pontos tüzével legalább egy ellenséget megölt, és feltartóztatta az agresszorokat, amíg a Hadsereg egy mentőhelikoptere le nem szállt. Az ellenséges tűz alatt a bátor tetteivel és a szolgálat iránti önzetlen elkötelezettségével Thomas másodosztályú altiszt  az Egyesült Államok Haditengerészeti Szolgálatának legszebb hagyományait idézte.
NavySEALs.hu