A járőrözési feladat végrehajtása során a SEAL szakasznak vagy rajnak meghatározott feladatokat kell végrehajtania, például biztosítania magát, veszélyes körzeteken átkelnie, felderítenie a járőr célpontot, valamint átjárónyitást, támogatást vagy rohamot.

A SEAL szakaszok és rajok elsősorban a járőrözés két fajtáját hajtják végre: felderítő és harcfelderítő. A felderítő járőr pontos információkat gyűjt a műveleti területen lévő ellenségről és a terepről. Ezt általában terület- és zónafelderítéssel hajtják végre.

A SEAL alegységek harcfelderítő járőrt hajtanak végre azzal a céllal, hogy megsemmisítsék vagy elfogják az ellenséges katonákat, illetve felszerelési tárgyakat és okmányokat zsákmányoljanak; hogy objektumokat, létesítményeket vagy fontos pontokat romboljanak le; vagy hogy zaklassák az ellenséges erőket. A SEAL harcfelderítő járőr a feladatát általában lesállással vagy rajtaütéssel hajtja végre.

A lesállás meglepetésszerű támadás egy rejtett állásból mozgó, vagy ideiglenesen megálló célpont ellen. A lesállás lehet hevenyészett, amikor a SEAL járőr észleli az ellenséget, és van ideje lesállást állítani anélkül, hogy felfedeznék. Az előkészített lesállást egy előre meghatározott helyen hajtják végre. Pont lesállás esetén a SEAL-ek egyetlen halálzónában támadják meg az ellenséget, míg terület lesállásnál a SEAL-ek két vagy több összefüggő pont lesállást hajtanak végre.
ELŐKÉSZÍTETT LESÁLLÁS

Az előkészített lesállást a parancsban megadott helyen és időpontban hajtják végre. Amint a SEAL járőr a célterület közelébe ér, cél gyülekezési pontot létesít és biztosítást állít. Ezt követően a járőrparancsnok egy SEAL kíséretében előremegy felderíteni a lesállás tervezett helyét. A cél gyülekezési pontra visszatérve a járőrparancsnok ismertet minden új információt az embereivel, majd a járőr a célterületre vonul és települ a lesálláshoz.

A SEAL-ek úgy helyezkednek el, hogy az egymást keresztező tűzszektoraik teljesen lefedjék azt a területet, ahol az ellenséget szándékoznak elpusztítani. Miután a SEAL-ek elhelyezkedtek, a romboló alcsoport a parancsnok jelére előremegy és elhelyezi a Claymore aknákat, hogy azok minél jobban lefogják a halálzónát.

A lesállásban elhelyezkedő SEAL-ek tárakat készíthetnek elő, hogy a tűzmegnyitás után gyorsabban végre tudják hajtani a tárcserét, aztán várakoznak, hogy megérkezzen az ellenség. Ilyenkor nincs beszéd, nincs mozgás. A lesállás legfontosabb eleme a meglepetés, a SEAL-ek semmiképpen sem engedhetik meg, hogy az ellenség felfedezze őket, amíg már túl késő nem lesz.

A lesállást rendszerint a parancsnok robbantja ki a halálzónába érkező ellenségre a Claymore aknák elműködtetésével. Erre a jelre minden SEAL tüzet nyit, és tartós tüzet tartanak fenn a „Tüzet szüntess!” parancsig, amit akkor ad ki a parancsnok, amikor elpusztították az ellenséget.

A kutató alcsoport ekkor előrevonul és átvizsgálja holttesteket, járműveket bármilyen anyagot keresve, aminek információértéke lehet. A többi SEAL a lesállásból fedezi őket.

A kutató alcsoport visszaérkezése után a parancsnok parancsot ad a cél gyülekezési pontra történő visszatérésre. Mindig kijelölnek egy főt „hátsó ajtó”-nak, aki utolsóként hagyja el az állást. Mellette elhaladva minden SEAL ráüt a vállára, ezzel megkönnyítve számára a létszámellenőrzést. A SEAL-ek gyorsan elhagyják a célterületet, a cél gyülekezési ponton újabb létszámellenőrzést tartanak, majd megkezdik a kiszivárgást.
Lesállás végrehajtására készülő SEAL-ek  várják, hogy a gyanútlan ellenség beérkezzen a halálzónába.
RAJTAÜTÉS

A rajtaütés egy felderítési mód, az ellenség objektumainak felderítés utáni meglepetésszerű megtámadása. A rajtaütés célja lehet információgyűjtés, harceszközök, felszerelési tárgyak zsákmányolása, foglyok ejtése, az ellenség megzavarása vagy objektumainak lerombolása.

A SEAL-ek általában szakasz erővel hajtanak végre rajtaütéseket. A szakasz a célpont közelében cél gyülekezési pontot létesít, majd a parancsnok egy SEAL kíséretében előremegy felderítésre. A cél gyülekezési pontba visszaérkezés után a szakaszparancsnok megerősítheti vagy módosíthatja a tervét, illetve utasításokat ad ki.

A szakasz két raja észrevétlenül haladva elfoglalja a kijelölt állásait, majd a szakaszparancsnok jelére tüzet nyitnak a célpontra. A „Tüzet szüntess!” parancs elhangzása után az egyik raj állásban marad támogató feladattal, míg a másik egy tárcserét követően elindul a célponthoz. A támadó raj szükség esetén tűz és manőver azonnali reagáló készséget alkalmazva közelítheti meg a célpontot, míg a támogató raj fedezi.

Ahogy a támadó raj eléri a célpontot, a támogató raj tüzet szüntet vagy áthelyezi a tüzét. A támadó raj átvonul a célponton, közben megtisztítva az épületeket, járműveket, stb., majd a parancsnok biztosítás állítására ad parancsot. Ekkor a támogató raj is bevonul a célponthoz, és körkörös biztosítást állítanak.

A kutató alcsoport átvizsgálja az épületeket, járműveket, hogy okmányokat, felszerelési és más tárgyakat zsákmányoljon és információt gyűjtsön, a romboló alcsoport pedig telepíti a tölteteket. Közben a feladatra kijelölt SEAL folyamatosan jelenti a szakaszparancsnoknak a célponton eltöltött időt. A rajtaütés tervében fontos elem az ellenség reagáló készsége és ideje. Ha mondjuk az ellenség 15 percen belül a célponton lehet, a SEAL-eknek hamarabb távozniuk kell onnan.

A töltetek élesítése után a SEAL-ek bevonják a biztosítást, majd a „hátsó ajtó” mellett elhaladva kiürítik a célterületet. A szakasz a lehető leggyorsabban visszatér a cél gyülekezési pontra, majd a létszámellenőrzés után megkezdi a kiszivárgást.
A tanulók rajtaütést hajtanak végre éjszakai éleslövészettel egybekötve a San Clemente-szigeten, a BUD/S kiképzés Harmadik Fázisában.
HARCÁSZAT

Szárazföldön: Járőrözés
SEAL-ek járőröznek éjszaka partraszállás után a floridai Key Westben tartott felderítő kiképzésen.
NavySEALs.hu