A SEAL szakaszok 2002-től az NSW 21 koncepció szerint 24 hónapos ciklusokban tevékenykednek. A 24 hónapból 18 hónapot fordítanak kiképzésre, majd 6 hónap kitelepülés következik a tengerentúlra, hogy műveleteket hajtsanak végre a flottaparancsnokok vagy hadszíntér parancsnokok igényei szerint.

Az NSW 21 a megerősített SEAL csapat, a SEAL osztály (squadron) köré épül. Az osztály három harci egységet (task unit) tud kiállítani egyenként két SEAL szakasszal, amiket a hozzájuk vezényelt SWCC hajók, SDV-k, tűzszerészek, hírszerzők, rejtjelezők, híradósok, stb. támogatnak. A kiképzés részévé vált, hogy a SEAL harci egységek együtt gyakoroljanak azokkal az elemekkel, amelyekkel együtt fognak kitelepülni és műveleteket végrehajtani a tengerentúlon.

2002-ig a SEAL csapatok saját földrajzilag meghatározott felelősségi területtel rendelkeztek: Egyes - Délkelet-Ázsia; Kettes - Európa; Hármas - Délnyugat-Ázsia; Négyes - Közép- és Dél-Amerika; Ötös - Északi-Csendes-óceán; Nyolcas - Karib-tenger, Afrika és Földközi-tenger. 2002-ben létrehoztak két új SEAL csapatot, a Hetest és a Tízest, és az NSW 21 koncepció szerint a SEAL harci egységek bárhol bevethetőek lettek, így a szakaszokat a 18 hónapos kiképzés alatt arra a földrajzi területre képzik ki, ahova települni fognak.

A kitelepülés előtti felkészülést az NSW 21 szerint három elkülönülő szakaszra osztották: Szakmai Fejlődés (PRODEV), Alegység Szintű Kiképzés (ULT) és Osztály Összekovácsoló Kiképzés (SIT).
SZAKMAI FEJLŐDÉS

A 18 hónapos kiképzés első 6 hónapja az egyéni kiképzés, amit Szakmai Fejlődés (Professional Development - PRODEV) szakasznak hívnak. A PRODEV alatt a kitelepülésről hazatérő szakasz tagjai és a szakaszhoz csatlakozott új SEAL-ek különféle egyéni ismereteket sajátítanak el.

A Haditengerészeti Különleges Hadviselési Parancsnokság meghatározza, hogy egy szakasznak milyen minősítésekkel és képesítésekkel kell rendelkeznie, ennek megfelelően SEAL-eket iskoláznak be különféle tanfolyamok elvégzésére, például: ugratóparancsnok, merülésvezető, lőtér biztonsági tiszt, ejtőernyő hajtogató, pilóta nélküli légi jármű operátor, átjárónyitó, stb.

A szakasznak rendelkeznie kell mesterlövészekkel, Stinger föld-levegő rakéta használatára kiképzett SEAL-ekkel, híradósokkal és vegyi/biológiai környezetre kiképzést kapott emberekkel, valamint az adminisztrációs részen olyan személyekkel, akik kezelni tudják a minősített anyagokat. A PRODEV részeként a SEAL szakasz tagjainak el kell végezniük egy egészségügyi tanfolyamot is, amely során felfrissítik a taktikai harctéri sebesült ellátásról megszerzett tudásukat.

A SEAL-ek kapnak alapszintű nyelvi képzést is, míg néhányukat elküldik a kaliforniai Monterey-ben lévő Védelmi Nyelvi Intézetbe, ahol egy éves képzésen vesznek részt. Mivel a SEAL-ek figyelmének fókuszában jelenleg a Közép-Kelet van, a legtöbb szakasz arab nyelvtanfolyamra küldi néhány tagját a PRODEV alatt, hogy a kitelepülésen meg tudják értetni magukat a helybeliekkel és tábori kihallgatást tudjanak végrehajtani.
A pilóta nélküli légi jármű kezelését tanuló SEAL szoftverellenőrzést hajt végre a gépen a felszállás előtt.
ALEGYSÉG SZINTŰ KIKÉPZÉS

A PRODEV után a szakaszok megkezdik a 6 hónapos Alegység Szintű Kiképzést (Unit Level Training - ULT), amit a SEAL-ek csak szakasz kiképzésnek hívnak. A nyugati parti SEAL szakaszoknak az Egyes Haditengerészeti Különleges Hadviselési Csoport (NSWG-1) Kiképző Különítménye (TRADET), míg a keleti parti szakaszoknak az NSWG-2 TRADET-je határozza meg, hogy milyen feladatokat kell elvégezniük az Alegység Szintű Kiképzésen.

A ULT alatt elvégzett munkát az határozza meg, hogy az adott szakasz a világ melyik részére fog kitelepülni. A Központi Parancsnokság (CENTCOM) felelősségi területeire küldött szakaszok felkészítésében komoly hangsúlyt helyeznek a sivatagi és hegyvidéki kiképzésre, míg mondjuk a Déli Parancsnoksághoz (SOUTHCOM) kerülő szakaszok esetében a dzsungel kiképzés és a folyami hadviselés kap nagyobb figyelmet. Azonban a szakaszok a földrajzi sajátosságokat leszámítva hasonló kiképzést kapnak, mivel egy CENTCOM elsődleges feladatra beosztott szakasz könnyedén találhatja magát a Csendes-óceánon vagy Fülöp-szigeteken is, ha a műveleti követelmények azt diktálják.

Az Alegység Szintű Kiképzés zömét lőtereken és terepen tölti a SEAL szakasz. Az alapokkal kezdenek, elméleti foglalkozásokban áttekintik az egyéni álcázást, a figyelők álcázását és a lopakodó mozgást, majd rátérnek a fedezék és rejtés haladóbb technikáira. Érintik a különleges felderítő járőrözéssel kapcsolatos megfigyelést, vázlatkészítést és távbecslést, aztán éjszakai harcászat során gyakorolják a fogásokat.

A ULT szárazföldi kiképzése alatt sokat lő a szakaszt, egyénileg és rajokban is. A SEAL-ek összes fegyverét használják, köztük az .50-es kaliberű géppuskákat és a 60 mm-es aknavetőt, és éjjel-nappal azonnali reagáló készségeket (IAD) gyakorolnak. Lesállásokat állítanak, rajtaütést és harci kutató-mentő (CSAR) gyakorlatokat hajtanak végre. Több napot szánnak rombolásra, rögtönzött robbanó eszközöket és meglepő csapdákat készítve. A zárt környezetű harcot (CQB) különböző taktikai házakban gyakorolják, míg a városi terepen végrehajtott katonai műveletekhez (MOUT) kiképző városokat vesznek igénybe, továbbá alájátszókat, akik a civileket és az ellenséget személyesítik meg.

A szakasz a ULT 6 hónapja alatt gyakorolja a hidrográfiai felderítést, a partot érés technikáit, a víz alatti rombolást, a harci úszást, a tájékozódást tengeren és szárazföldön, a hajók elfoglalását (VBSS), a gáz- és olajplatformok megtisztítását (GOPLAT), valamint a légi műveleteket helikopterek és repülőgépek alkalmazásával. Ezek az ismeretek nem sokban különböznek a BUD/S alapkiképzésen és az SQT során elsajátítottaktól, itt a szakasz összecsiszolásán van a hangsúly.
SEAL-ek sebesült csapattársat evakuálnak a Stennis Űrközpontban végrehajtott kitelepülést megelőző kiképzésen.
SEAL szakasz kiképzésen a kaliforniai sivatagban, a CENTCOM műveleti területére történő kitelepülés előtt.
OSZTÁLY ÖSSZEKOVÁCSOLÓ KIKÉPZÉS

Az Alegység Szintű Kiképzés végeztével a szakaszok visszatérnek a csapatukhoz, amely NSW osztállyá bővül a 6 hónapos Osztály Összekovácsoló Kiképzés (Squadron Integration Training - SIT) megkezdéséhez. Az NSW osztályt megerősítik egy SDV szakasszal, két Mk V különítménnyel, négy RHIB különítménnyel, egy tűzszerész (EOD) különítménnyel, egy mobil híradó csapattal és egy harci kiszolgáló-támogató különítménnyel (CSSD).

Minden SEAL harci egységhez beosztanak egy tüzért, egy szanitécet, egy hírszerző szakszolgálatost, egy informatikai szakszolgálatos, egy rendészt, egy hadműveleti szakszolgálatost, egy raktárost és egy írnokot is. De nem NSW állományt is kap az osztály, például rejtjelezőket és tolmácsokat. Az NSW osztály így körülbelül 300 fővel települ, amelyből csak 120 fő, azaz 40% „lövész” vagyis SEAL, a többi harcbiztosító.

A SIT 6 hónapját a SEAL szakaszok felkészítése mellett a vezetés-irányítási elemek kiképzésére és az osztály elemeinek integrálására fordítják, kihasználva minden adódó lehetőséget, például összhaderőnemi hadgyakorlatokat. A közvetlen légi támogatás (CAS) fontossága miatt a SEAL szakaszok gyakran elutaznak a Las Vegas közelében lévő Nellis Légierő Bázisra, vagy a dél-nevadai Fallon Haditengerészeti Légi Támaszpontra, hogy a Légierő F-15-ös és F-16-os gépeivel, illetve a Haditengerészet F/A-18-as vadászbombázóival gyakorolják az előretolt repülésirányító feladatait és a légi csapások irányítását.

A különleges hadihajós SWCC különítmények az Osztály Összekovácsoló Kiképzés alatt szorosan együttműködnek a SEAL-ekkel, míg kitelepülés után az adott hadszíntér követelményei szerint az NSW osztálynál maradhatnak vagy más helyszínen is bevetésre kerülhetnek a terrorizmus elleni háborút támogatva. A 10 fős tűzszerész különítmény szintén együtt dolgozik a SIT alatt a SEAL-ekkel, főleg a szárazföldi hadviselést, a gépjárműves menetet és a zárt környezetű harcot gyakorolva.

Minden NSW osztály kiképzése kicsit eltér az előzőtől. A tengerentúl bevetett osztályok vezetésétől folyamatosan áramlik haza az információ, amit felhasználnak a SIT szakaszban lévő osztály kiképzéséhez, hogy a hatodik hónap végére gördülékenyen tevékenykedni tudó NSW osztály települjön ki műveleteket végrehajtani.
Előretolt repülésirányítóként dolgozó SEAL egy gyakorlaton közvetlen légi támogatást kér az oregoni Nemzeti Gárda egy tagjával.
KIKÉPZÉS

A csapatoknál
SEAL szakasz tagjai másznak fel létrán egy tengeri fúróberendezésre a kitelepülést megelőző kiképzésük során.
NavySEALs.hu