Az ejtőernyős tanfolyam elvégzése után a Haditengerészet SERE (túlélés, kitérés, ellenállás és szökés) tanfolyama vár a leendő SEAL-ekre. A 3 hetes SERE tanfolyamra a kaliforniai Warner Springs-ben, illetve a Maine állambeli Bath hegyeiben kerül sor. A SEAL-jelöltek számára kötelező C-szintű kiképzés három fázisból áll. Az első fázis 10 napja alatt megtanulnak tájékozódni, felismerni az ehető és mérgező növényeket, vizet találni és ihatóvá tenni, tüzet gyújtani, menedéket készíteni, valamint fogságból megszökni és üldöző ellenség elől kitérni.

A kiképzés második fázisa egy 5 napos kiképzési terepgyakorlat, amely során a tanulók gyakorolják az első fázisban elsajátított ismereteket, miközben nyomkövető kutyák és „ellenséges erők” elől igyekeznek kitérni. A harmadik fázisra egy „hadifogolytáborban” kerül sor, ahol a tanulók megtapasztalhatják, mi várhat rájuk, ha fogságba esnek. Bár fizikailag nem kínozzák a tanulókat, komoly stressznek és különféle kihallgatási technikáknak vetik alá őket. A tanfolyam utolsó napján egyénileg és csoportként is értékelést kapnak a tanulók a teljesítményükről.

A 24 hetes BUD/S alapkiképzés, a 4 hetes ejtőernyős tanfolyam és a 3 hetes SERE kiképzés sikeres elvégzése után az újonc még mindig nem SEAL, mert nincs meg hozzá a minősítése. Előbb el kell végeznie a SEAL Minősítő Kiképzést (SQT), ami további 19 kiképzéssel töltött hetet jelent. Az SQT  2001-ben váltotta fel a SEAL Harcászati Kiképzést (STT), amely 4 hónapig tartott, és amit a keleti és nyugati parti csapatoknak külön tartottak. Ma a leendő SEAL-ek SQT osztályként mennek át a kiképzésen.
 
Az SQT-n a SEAL jelöltek olyan kiképzési „blokk”-okat kezdenek el, amelyek azokat a főbb ismereteket foglalják magukba, amik a SEAL feladatok végrehajtásához szükségesek. Minden blokk végén irásbeli vizsga vár a leendő SEAL-ekre, és a terepen is osztályozzák őket. Az SQT kiképzés írásbeli záróvizsgával fejeződik be.
 
A SEAL-jelöltek 1 hetes egészségügyi képzésen vesznek részt, amely a taktikai harctéri sebesült ellátáson (TCCC) alapul. Megtanulják a vérzéscsillapítást, az érszorító használatát, a légutak biztosítását és a mellkasi sérülések ellátását. Miután a leendő SEAL-ek sikeresen elvégezték a tantermi felkészítést és átmentek az írásbeli vizsgán, kiképzési terepgyakorlaton vesznek részt, egy vagy több sebesültet ellátva szimulált harci körülmények között.

A következő tanfolyam a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Alap Híradás, ami szintén 1 hétig tart. Ezen a képzésen a SEAL jelöltek elsajátítják a rádiózás alapjait, az antenna elméletet, az élőszavas eljárásokat, a műholdas híradást és a rejtjelezett forgalmazást. Megtanulják használni a rendszeresített rádiókészülékeket, de azt is, hogy szükség esetén hogyan rögtönözzenek antennákat.

A híradást gyakorolják az 1 hetes szárazföldi tájékozódási kiképzés részeként is. Ez a kiképzés térképolvasással és tájékozódási technikákkal kezdődik, majd az SQT osztály a kaliforniai Los Padres nemzeti erdőbe megy gyakorolni. Nappal térképpel és tájolóval dolgoznak (GPS-t tilos használni), éjszaka pedig járőröznek és a rejtekhelyek építését gyakorolják. A kiképzés egy 3 napos gyakorlattal fejeződik be, nappal álcázott állásokban megbújva, éjszaka gyalogolva. A 3 nap során kb. 50 km-t tesznek meg és 2400 m szintkülönbséget küzdenek le.
A SEAL Minősítő Kiképzésen 100, 200 és 300 méteres lövészetet hajtanak végre a kaliforniai Camp Pendletonban.
HARCI LÖVÉSZET ÉS KÖZELHARC

A harci lövészet elsajátítására a kaliforniai La Postába, a Camp Monsoor Hegyi Hadviselési Kiképző Központba utazik az SQT osztály 1 hétre. A leendő SEAL-ek először pisztollyal gyakorolnak, majd rátérnek a gépkarabélyra és a sörétes puskára.  Vannak időre menő lőgyakorlatok és egymás elleni versenyek, és minősítő eredményeket kell elérniük a fegyverekkel. A SEAL jelölteknek a rosszabbik kezükkel is lőniük kell, hogy akkor se essenek zavarba, ha a jó kezük megsebesül.

A harci lövészet második hetére Camp Pendletonba költözik az osztály, és a céllövészetre koncentrál. Itt az M-4 gépkarabéllyal dolgoznak, és különböző testhelyzetekből kell különböző távolságra lőniük, adott időn belül adott számú lövést leadva. A SEAL tanulóknak minősíteniük kell magukat felbukkanó és mozgó célok leküzdésével is. A leendő SEAL-ek ezen a kiképzésen ismerkednek meg az M-14-es automata puskával, amit már szinte csak ők használnak elsődleges fegyverként.

A harci lövészetet az 1 hetes védelmi közelharc (CQD) kiképzés követi, ami az egyik legnépszerűbb kiképzési blokk. A tanulók először puszta kézzel püfölik egymást, aztán megtanulnak pisztollyal és gépkarabéllyal is ütni. A CQD kiképzés fontos része a fogolykezelés. A leendő SEAL-ek Simunition festék lőszerrel töltött fegyvereket használva gyakorolják a fogoly őrizetbe vételét, megbilincselését és átvizsgálását.

A zárt környezetű harcot (CQB) 2 hétig gyakorolják Camp Monsoor taktikai házában. A SEAL-jelölteknek itt tanítják meg, hogy hogyan hatoljanak be egy helyiségbe, és hogyan tisztítsák meg azt. Pisztollyal kezdenek, aztán áttérnek a gépkarabélyra, először 2 fős, majd 4 fős csapatokban dolgozva. A helyiségek berendezését mindig megváltoztatják az instruktorok, ahogy a civileket és fegyvereseket ábrázoló célalakok számát és elhelyezkedését is.  Ha a célalakon fegyvert látnak, kilyuggatják, ha nincs fegyvere, egyszerűen földre lökik.
A SEAL Minősítő Kiképzésen egy 4 fős csapat behatolni készül a taktikai házba a Camp Monsoorban tartott CQB kiképzés részeként.
SZÁRAZFÖLDI HADVISELÉS

Az SQT 3 hetes szárazföldi hadviselési kiképzését a kaliforniai Camp Billy Machenben tartják. Az első hét első napjait a lőtereken töltik a leendő SEAL-ek, M-4-es gépkarabélyt, M-203-as és M-79-es gránátvetőt, AK-47-es gépkarabélyt, valamint M-2-es, Mk 46-os és Mk 48-as géppuskákat használva. Később rajokba osztva járőröznek a sivatagban, miközben instruktorok támadják őket Simunition lövedékkel. Elvégzik a terepkutató tanfolyamot, éjszakai lövészetet hajtanak végre, és megismerkednek a lézeres és éjjellátó irányzékokkal.

A második hét első napján hátizsákkal járőröznek a jelöltek, kéz- és karjeleket gyakorolva éjszaka, majd egy napig a páncéltörő rakétákkal foglalkoznak. A harmadik nap 21 km futás következik 15 kg-os hátizsákkal végrehajtva, hat lőállás közbeiktatásával, ahol különböző fegyverekkel kell különböző célokat leküzdeniük 4,5 órás szintidővel. A hét utolsó 4 napját a rombolásra fordítják. A leendő SEAL-ek mindenféle töltettel dolgoznak a Claymore aknától és Bangalore-torpedótól a kumulatív tölteten át a tölcsérképző és levél formájú töltetekig.

A szárazföldi hadviselési kiképzés harmadik hetén az azonnali reagáló készségeket (IAD) gyakorolják, megismerik a gyorskötél helikopterről történő használatát, majd harci kutató-mentő gyakorlaton vesznek részt. Az utolsó három nap kiképzési terepgyakorlat következik, rajokra osztva. Minden rajnak saját célpontja van, amit egyik éjszaka felderít, aztán másnap éjszaka megtámad. Visszafelé menet sebesültet, hadifoglyot vagy kimentett pilótát kell eljuttatniuk a kivonási pontra, miközben instruktorok támadják őket lesállásokból.
Egy SQT tanuló tárat cserél az M-4-esében a SEAL Minősítő Kiképzés szárazföldi hadviselési kiképzésén azonnali reagáló készségeket gyakorolva.
SEAL-jelöltek C-130-asból ugranak a San Diego-öbölbe a SEAL Minősítő Kiképzés
2 hetes tengeri műveletek része alatt.
HIDEG IDŐJÁRÁSI KIKÉPZÉS

Az SQT utolsó blokkja a 3 hetes hideg időjárási kiképzés, amelyre az alaszkai Kodiak-szigeten kerül sor. Az alapokkal kezdenek, például megtanulják, hogyan viseljék megfelelően a több rétegból álló ruházatukat és milyen felszerelésre van szükségük. A kiképzés tartalmaz egy 3 napos túlélő tanfolyamot, amely alatt a SEAL-jelöltek megtanulják, hogyan építsenek menedéket, hogyan rakjanak tüzet, és hogyan maradjanak életben a zord körülmények között. Nem csak a sátorveréssel ismerkednek meg, hanem a hóbarlang elkészítésével is.
 
A kiképzés következő részében 1 hetet szentelnek a BUD/S kiképzésen elsajátított tájékozódó ismeretek csiszolására. Az instruktorok megtanítják a SEAL-jelölteknek, hogy hogyan haladjanak a folyókkal és vízmosásokkal tarkított alaszkai terepen. A tájoló és térkép mellett a GPS használatát is megtanítják nekik.
 
A leendő SEAL-ek a kiképzés során megtapasztalják, milyen jó szolgálatot tehet a harci védőöltözékük (PCU). Ehhez a SEAL-jelöltek, miután az egész éjszakát a Pyramid-hegyen töltötték hóbarlangban, hótalppal és síbotokkal eljutnak a méteres hótorlaszokon át a Buskin-folyóhoz, felmelegedési gyakorlatra. Miközben az instruktorok gondosan figyelik és bátorítják őket, a jelöltek rámennek a jégre, míg az be nem szakad alattuk, és nyakig merülnek a fagyos vízbe 5 percig. Aztán kimennek a partra, és párokban dolgozva felállítják a 2 fős sátraikat, begyújtva a tűzhelyeiket, hogy elkerüljék a hipotermiát.
 
A tanfolyam vége felé a tanulók összeillesztik az ismereteiket egy zárógyakorlat során, amit fent a hegyekben tartanak. A párokban induló SEAL jelölteknek a tájékozódó képességeiket kell használniuk, hogy csatlakozzanak a többi társukhoz, és együtt haladnak a kijelölt pontokra. Az utolsó terepgyakorlat részeként 500 métert úsznak az 1 fokos óceánban a sziklás partig szürkületben, folyón kelnek át kötél segítségével, és tájékozódnak a hegyi vadonban, hogy beszivárogjanak és végrehajtsák a célkörzet fedett megfigyelését. A SEAL jelöltek mindezt úgy végzik, hogy a testsúlyuk felét cipelik felszerelésben és fegyverben.
PCU védőöltözéket viselő SEAL-jelöltek partra gázolnak, miután 5 percet töltöttek a Buskin-folyó fagyos vizében a SEAL Minősítő Kiképzés felmelegedő gyakorlatán.
AVATÁS

Csak a közel 12 hónapnyi kiképzés után még mindig állva maradók részesülhetnek abban a megtiszteltetésben, hogy a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Operátor minősítést maguknak mondhatják, és mellkasukra tűzhetik a világ talán legnehezebben megszerezhető csapatjelvényét, a SEAL szigonyt. Az újoncot az avatás után egy SEAL vagy SDV csapathoz vezénylik, a virginiai Little Creekbe, a kaliforniai Coronadóba, vagy a hawaii Pearl Harborba. A SEAL kiképzése sosem ér véget, így az újoncok előtt még számtalan kiképzéssel töltött hónap áll, mire valódi műveletben is próbára tehetik magukat.
NavySEALs.hu
TENGERI ÉS LÉGI MŰVELETEK

A 2 hetes harci úszó tanfolyamot Coronadóban tartják. A SEAL-jelöltek először átismétlik a BUD/S alapkiképzés második fázisában tanultakat, és megismerkednek a Mk 1 gyakorló tapadóaknával, amit majd használni fognak. Az első merülést medencében hajtják végre, aztán a nyílt tengeren gyakorolják a navigációt, és a harci úszó technikákat. A második héten már a merülőpárok tervezik a merüléseiket, és négy harcászati feladatot kell végrehajtaniuk, tapadóaknával támadva két célhajót, majd kiszivárogva anélkül, hogy észrevennék őket.

A 2 hetes tengeri műveletek (MAROPS) kiképzésre szintén Coronadóban kerül sor. A leendő SEAL-ek itt csónakokról, motorokról és kishajós navigációról tanulnak. Először a San Diego-öbölben gyakorolnak, majd a Csendes-óceánon. Csak térképet, tájolót és a csónak ismert sebességét felhasználva navigálnak az általuk megtervezett útvonalon, előbb nappal, aztán éjszaka. A blokkot lezáró kiképzési terepgyakorlaton csónakkal partot érnek, végrehajtják a feladatot, például lezuhant pilóta kimentését, aztán visszatérnek a tengerre.

A következő kiképzési blokk a légi műveletek kiképzés. A SEAL-jelöltek végrehajtanak egy harci felszereléses ugrást 20 kg-os hátizsákkal és fegyverrel, valamint egy vízre ugrást, az elsőt a SEAL kiképzésen. A San Diego-öbölben végrehajtott vízre ugráshoz nem visznek magukkal hátizsákot, csak mentőmellényt és az uszonyokat a lábszárukhoz ragasztószalagozva. A hét további része felszerelés raklapokra málházásával telik a hosszú repülőútra, az alaszkai Kodiak-szigetre.
KIKÉPZÉS

SEAL Minősítő Kiképzés
Tanuló túlélők a dakota tűzgödreiket táplálják a kaliforniai Warner Springs-ben tartott SERE tanfolyamon.