A SEAL Csapatok, a SEAL Szállító Jármű Csapat (SDVT) és a Különleges Hajós Csapatok (SBT) alkotják a Haditengerészeti Különleges Hadviselés elit harci egységeit. Ezeket az egységeket különleges felderítés, közvetlen művelet, külhoni belső védelem, nem hagyományos hadviselés és terrorelhárítás végrehajtására képezik ki.
  
A SEAL-ek képzett búvárok és ejtőernyősök, jártasak a harci úszásban, a tájékozódásban, a rombolásban, a fegyverforgatásban és más katonai szakismeretekben. A SEAL-ek szakasznak nevezett kisalegységekben tevékenykednek, a tengeren kívül otthonosan mozognak a sivatagban, a dzsungelben, a sarkvidéken, a hegyek között és városi környezetben is, és sokszor nagyon kockázatos titkos bevetéseket hajtanak végre.
 
Bár a Haditengerészeti Különleges Hadviselés állománytábláját az évek során megváltoztatták, az alap válogatási eljárás változatlan maradt. Bármilyen tengerésznek, aki SEAL-lé akar válni, át kell mennie az Alap Víz Alatti Romboló/SEAL (BUD/S) kiképzésen. Annak érdekében, hogy részt vegyen a BUD/S kiképzésen, az egyénnek kérelmeznie kell azt, és parancsot kell kapnia a tanfolyamra. Mindenkinek, aki részt akar venni rajta, át kell mennie a SEAL Fizikai Válogató Teszten (PST), ami különféle, szintidőre végrehajtott gyakorlatokból áll.
 
A BUD/S kiképzést folyamatosan módosították az évtizedek alatt, de mindig körülbelül 24-25 hétig tartott. Jelenleg a 3 hetes Szoktatásból, a 7 hetes Alap Kondicionálásból, a 7 hetes Harci Búvárkodásból és a szintén 7 hetes  Szárazföldi Hadviselési Kiképzésből tevődik össze az alapkiképzés. A kiképzők tisztek és legénységi állományú tengerészek, akiket az újoncok „instruktor”-nak szólítanak. A BUD/S kiáltás a „Hooyah”, amit az „igen”, „igenis” és „értettem” helyett használnak.
Nagyon hosszú, és sok nehézséggel járó utat kell bejárnia annak, aki az amerikai haditengerészet különleges alakulatának tagja szeretne lenni.
TOBORZÁS

A SEAL-ek csak a Haditengerészet állományából fogadnak jelentkezőket, bár 2008-tól a Parti Őrségtől is  évente négy fő elindulhat  a kiképzésen. Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a Alap Víz Alatti Romboló/SEAL (BUD/S) kiképzést, be kell lépnie a Haditengerészetbe. A SEAL-nek jelentkezők legfeljebb 28 évesek lehetnek, és 2016 januárjától már nők is szolgálhatnak az alakulatban. Csak amerikai állampolgárok jelentkezhetnek, és az újoncoknak meg kell felelniük egy biztonsági hattérellenőrzés szigorú követelményeinek is. A jelentkezők nem lehetnek büntetett előéletűek, legfeljebb kisebb közlekedési szabálysértéseket néznek el nekik, viszont a kábítószerrel kapcsolatos bármilyen vétség kizáró ok.

A jelentkezőknek teljesíteniük kell egy búvár egészségügyi alkalmassági vizsgát, és az orvosi papírjaik között egy érvényes HIV-tesztnek is szerepelnie kell. A Haditengerészeti Toborzó Parancsnokság újabban megváltoztatta a látás követelményt 20/200-ról 20/40-re és 20/75-re. Ez a szigorúbb követelmény évente kb. 150 jelöltet ejt ki, akiket a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Központban kellene tartani, amíg elvégzik a korrigáló szemműtétet a BUD/S megkezdése előtt. A rosszabbul látó jelöltek rendszerint komoly hátrányban vannak a jobban látókhoz képest, alig valószínű, hogy 50%-uk avatásra kerül.
 
2001. szeptember 11-e óta drámaian megnőtt az igény, hogy SEAL-ek műveleteket hajtsanak végre az egész világon. A Haditengerészeti Különleges Hadviselés (NSW) elhatározta, hogy a 2008-as 1800 fő helyett 2012-re 2500 fő legyen a legénységi állományú SEAL-ek létszáma. Ez a gyors növekedés azonnali és drámai változásokat hozott. Szükségessé vált, hogy nagyobb számban toborozzanak és képezzenek legénységi állományú SEAL-eket, de nem a minőség rovására.
 
A Haditengerészet Toborzó Parancsnoksága nyugállományú operátorokat fogadott fel, hogy segítsenek a toborzóknak megfelelő jelölteket találni a Haditengerészeti Különleges Hadviselés számára. Ezek az egykori SEAL-ek, SWCC-ek, tűzszerészek és búvárok ott vannak a Haditengerészet mind a 26 toborzókerületében, és különböző középiskolai és egyetemi sporteseményekre utaznak potenciális jelölteket keresni. A Különleges Műveleti Mentorprogram keretében testnevelési foglalkozást biztosítanak a leendő újoncoknak, és megismertetik velük a kiképzési programot, mielőtt megkezdenék az újonckiképzést.
Egy SEAL megmutatja a náluk rendszeresített fegyvereket a Haditengerészet legeredményesebb toborzói számára tartott bemutatón.
ÚJONCKIKÉPZÉS

A Haditengerészeti Szolgálatok Kiképző Parancsnoksága figyelmet fordított rá, hogy csökkentse az illinois-i Great Lakes-ben tartott újonckiképzésen kiesett SEAL jelöltek számát. A SEAL újoncok most együtt mennek át az alapkiképzésen, mint különleges osztály. A különleges osztálynak extra testnevelési foglalkozásokat tartanak, hogy fizikailag fitten tartsák őket az újonckiképző tábor alatt. Ez az intézkedés csökkenti a SEAL-jelöltek erőnlétének romlását, ami hagyományos volt az újonckiképző táborban, és lehetővé teszi, hogy az újoncok olyanokkal vegyenek részt az alapkiképzésen, akiknek azonos a céljuk.
 
A besorozás folyamata alatt a jelentkezőnek el kell végeznie a Fegyveres Szolgálatok Képességfelmérő Tesztjét (ASVAB). Az újoncnak a teszten, különösen általános tudományban, verbális kommunikációban, számtanban, elektronikai ismeretekben és mechanikai megértésben elegendő pontszámot kell elérnie, hogy bejusson a SEAL programba. A SEAL-jelölteknek át kell menniük a Számítógépes Különleges Műveleti Rugalmasság Teszten (C-SORT) is. Ez egy 40 perces személyiségi teszt, amivel az egyén képességeit vizsgálják, hogy hogyan lesz képes megfelelni a SEAL élet mindennapi követelményeinek. Ezzel a teszttel, amit 2010 óta használnak, nagy százalékban tudják kiválogatni az alkalmas jelölteket.

2006 előtt a legénységi állományú SEAL-jelölteknek el kellett végezniük az újonckiképző táborban tartott „A” vagyis Haladó iskola egy szakkiképzését, például raktáros, villanyszerelő, gépész, fedélzetmester, stb., hogy amennyiben nem járna sikerrel a BUD/S kiképzésen, a flottához kerülve ilyen szakbeosztást töltsön be. Így korábban a SEAL-ek olyan rendfokozatokat viseltek, mint például első osztályú gépész, vagy másodosztályú hajótest karbantartó. Ma már a BUD/S kiképzést „A” iskolának tekintik, és minden SEAL különleges hadviselési operátor szakbeosztású, ennek megfelelően a rendfokozatuk is első osztályú, másodosztályú, stb. különleges hadviselési operátorra módosult.
 
Hogy növeljék a BUD/S kiképzést sikeresen elvégzők számát, 2006. február 8-án felállították a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Előkészítő Iskolát Great Lakes-ben. Ez a 8 hetes kurzus az újonckiképző tábor után arra összpontosít, hogy fizikailag és mentálisan felkészítse a jelölteket a BUD/S nehézségeire. Minden legénységi állományú SEAL-jelölt átmegy ezen a kurzuson. A jelöltek heti 5 napon edzenek, az erősítésre és a kondicionálásra fókuszálva, futó és úszó technikákat tanulva. A jelöltek megismerkednek a SEAL-ek örökségével, történelmével, katonai magaviseletet és etikát tanulnak, továbbá megismerkednek a mentális keménység, a táplálkozás, a nyújtás és az erőnléti képzés elméletével.

Az Előkészítő Iskola egy módosított Fizikai Válogató Teszttel fejeződik be: 1000 yard (kb. 910 m) úszás uszonnyal 20 perc alatt; legalább 70 fekvőtámasz 2 perc alatt; legalább 60 felülés 2 perc alatt; legalább 10 húzódzkodás (nincs időkorlátozás); és 4 mérföld (kb. 6,4 km) futás 31 perc alatt. Aki nem tudja ezt tejlesíteni, az nem mehet a BUD/S kiképzésre.
Evin Thompson sorhajókapitány beszél az első csak különleges hadviselésre pályázó újoncokból álló osztálynak az illinois-i Great Lakes-ben, 2007-ben.
FIZIKAI VÁLOGATÓ TESZT

Aki  be akar kerülni a BUD/S kiképzésre, annak teljesítenie kell a Fizikai Válogató Tesztet. Erre több lehetősége nyílik az újonckiképző táborban, de különböző felkészítő programok is elérhetőek a SEAL-ek soraihoz csatlakozni szándékozók számára. A Fizikai Válogató Teszt biztosítja, hogy a SEAL programba jelentkező személy megfelelő atlétikus képességekkel rendelkezik. A teszt a következőkből áll: 500 yard (kb. 450 m) mell-, vagy oldalúszás 12,5 perc alatt; tíz perc pihenő után legalább 50 fekvőtámasz 2 perc alatt; tízpercnyi pihenést követően legalább 50 felülés 2 perc alatt; két perces pihenő után legalább 10 húzódzkodás 2 perc alatt; végül tízpercnyi pihenőt követően 1,5 mérföld (kb. 2,4 km) futás sportcipőben és rövidnadrágban (korábban hosszúnadrág és bakancs volt) 10,5 perc alatt.
 
Ez a teszt csak alap, amely lényegében arra szolgál, hogy kiszűrje a jelentkezők közül a teljesen alkalmatlanokat. Ezt jól szemléltetik a posztumusz Becsület Éremmel kitüntetett Michael P. Murphy eredményei a Fizikai Válogató Teszten 1998 júniusában: úszás: 7:47; fekvőtámasz: 102; felülés: 84; húzódzkodás: 22; és futás: 8:55.
  
A tisztek a legénységi állományú tengerészekkel együtt mennek át az Alap Víz Alatti Romboló/SEAL kiképzésen, ez egyedülálló az Egyesült Államok katonaságában. A BUD/S kiképzés teljesítése után a tisztek elvégzik az 5 hetes Csapattiszt Kiképző Tanfolyamot (JOTC), majd az ejtőernyős kiképzés és a SEAL Minősítő Kiképzés után általában egy szakaszparancsnok helyetteseként kezdik meg a szolgálatot. Egy SEAL tiszt a teljes katonai pályafutását különleges műveleti beosztásban töltheti a SEAL és SDV Csapatoknál, az Egyesített Vezérkarnál, vagy a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Csoportoknál.
 
A Különleges Műveleti Hadihajósok (SWCC) állománya is ugyanolyan válogató tesztet hajt végre, mint a SEAL-nek jelentkezők. Ezt követően egy 9 hetes alapkiképzés következik, ahol a fizikai kondicionáláson, a navigáción és a kishajós tengerészeten van a hangsúly. A 21 hetes Hadihajós Minősítő Kiképzést sikeresen elvégzők megkapják a SWCC jelvényt, és bekerülnek az egyik Különleges Hajós Csapatba (SBT), ahol az 5 éves szolgálati idejüket töltik. Az SBT-k támogatják a SEAL-eket a tengeri és folyami műveletek teljesítése során speciális vízi járműveikkel, de a legkülönfélébb katonai és civil hajókkal is elboldogulnak.
SEAL-nek jelentkező tengerészek húzódzkodást hajtanak végre a Fizikai Válogató Teszt részeként a coronadói bázison.
NavySEALs.hu
KIKÉPZÉS

Válogatás