Az ezredforduló közeledtével a Haditengerészeti Különleges Hadviselési Parancsnokság akkori parancsnoka, Eric T. Olson ellentengernagy azon kezdett gondolkodni, hogy az általa vezetett szervezet hogyan lesz képes megfelelni a 21. század kihívásainak. Úgy érezte, az 1990-es évek végére a SEAL-ek nagyon eltávolodtak a gyökereiktől, a közösség túlságosan konvencionálissá vált, jókora adminisztratív teherrel a csapatok nyakán.

Olson ellentengernagy feladata volt arról gondoskodni, hogy egyszerre 12 harcra kész műveleti SEAL szakasz legyen kitelepülve és álljon a hadszíntéri parancsnokok rendelkezésére. Mivel hat SEAL csapat volt, három-három az Egyesült Államok keleti és nyugati partján, ez azt jelentette, hogy egy csapat a nyolc szakasza közül hathavonta kettőt telepített ki a tengerentúlra vagy a számozott flották hajóira. A SEAL szakaszok így 18 hónapig kiképzésen voltak, majd 6 hónapra kitelepültek.

Minden SEAL csapatnak volt saját kiképző kerete, amelynek feladata a csapat szakaszainak kiképzése volt. Noha a kiképzés nyilvánvalóan fontos, jelentős létszámot lekötött a csapat állományából a hat ki nem települt szakasz kiképzése. A szakaszok logisztikai biztosítását szintén a csapat oldotta meg, és mivel a tapasztalt tisztek a csapatparancsnokkal, egy fregattkapitánnyal együtt a csapat honi bázisán maradtak, a kitelepült szakaszokat vezető fiatal sorhajóhadnagyokra hárult a műveleti és taktikai felelősség zöme.
A 21. SZÁZADBA

Olson ellentengernagy szükségesnek látta, hogy a 21. századi Haditengerészeti Különleges Hadviselési (NSW) szervezet nagyobb szabadságot adjon a harcmegvívó egységeknek, hogy azok a műveletre fókuszáljanak az adminisztráció helyett. Így született meg az NSW-21 nevű koncepció, amely öt területre koncentrált: az NSW osztály (squadron) kidolgozása; a különleges hadviselési közösség struktúrájának átszervezése; a kiképzési programok átállítása; a vezetés-irányítási kapcsolatok optimalizálása a kitelepült erők számára; és egy NSW C4ISR (vezetés, irányítás, híradás, számítógépek, hírszerzés, megfigyelés és felderítés) infrastruktúra kifejlesztése.

Az NSW osztály teljesen új koncepció volt a Haditengerészeti Különleges Hadviselésben. A korábbi két szakasz helyett az egész SEAL csapat kitelepül egy törzselemmel, három harci egységgel (két-két SEAL szakasz), egy tengeri egységgel (egy SDV szakasz és SWCC hajók) és támogató elemekkel együtt. A három harci egység három külön területre települhet. Például Irakban egy harci egység települhetett Bagdadba, egy Ramádiba és egy Falludzsába vagy Habbanijába, szükség esetén megosztva mindkettőbe. A harci egységeket általában egy korvettkapitány vagy egy rangidős sorhajóhadnagy vezeti, tapasztalt altisztekre támaszkodva.

Hat hónappal a műveleti kitelepülés előtt a SEAL csapat SEAL osztállyá bővül, és megkezdi az osztály összekovácsoló kiképzést. Ennek lényege az, hogy a SEAL szakaszok együtt gyakoroljanak azokkal az elemekkel, amelyek támogatni fogják őket a kitelepülés alatt. A SEAL osztály alárendeltségébe kerül egy SDV szakasz, egy SWCC különítmény RHIB és SOC-R hajókkal, egy Mobil Híradó Csapat különítmény, egy tűzszerész különítmény és egy harci kiszolgáló-támogató különítmény. Ezeken kívül hírszerzők, rejtjelezők, tolmácsok, informatikusok, szanitécek, raktárosok, írnokok, stb. segíthetik a kitelepült osztály munkáját.
SEAL-ek tengeri fúrófedélzet elfoglalását gyakorolják az SBT-12 RHIB csónakjából a kitelepülést megelőző kiképzésen.
ÚJ CSAPATOK

Az NSW osztály modell alkalmazásához kétéves kitelepülési ciklust képzeltek el, négy 6 hónapos fázisra osztva: szakmai fejlődés, alegység szintű kiképzés, osztály összekovácsoló kiképzés és kitelepülés. A kétéves ciklus kiszámítható rotációt eredményez, amelyben minden két évben ugyanaz a két osztály települ ki ugyanabban a hathónapos időszakban.  Az egy időben feladatra küldhető 12 SEAL szakasz koncepciója megmaradt, csak most nem hat csapat küld két-két szakaszt, hanem az Egyesült Államok mindkét partján egy teljes csapat települ ki.

A kétéves kitelepülési ciklus alkalmazásához szükség volt két új SEAL csapatra. Ezért 2002. március 17-én a kaliforniai Coronadóban felállították a Hetes SEAL Csapatot, majd április 19-én a virginiai Little Creekben a Tízes SEAL Csapatot. Utoljára ilyen 1988. október 1-én fordult elő, amikor felállították a Nyolcas SEAL Csapatot. A két új SEAL csapat nem jelentette a különleges hadviselési közösség méretének növelését. A Hetes SEAL Csapat a nyugati parti csapatok két-két szakaszából jött létre, és a Tízes SEAL Csapatot ugyanígy adták össze a keleti parti csapatok. Most minden SEAL csapat hat szakaszból áll.

Az NSW-21 koncepció szerint megszűnt a SEAL csapatok földrajzi területre specializálódása. Ma minden SEAL csapat, vagy jobban mondva NSW osztály, bevethető bárhol a világon. A korábbi felállásból annyi maradt, hogy a nyugati parti osztályok harci egységei elsősorban a Központi Parancsnokság (CENTCOM) és a Csendes-óceáni Parancsnokság (PACOM) felelősségi területére települnek, míg a keleti parti osztályok harci egységei az Európai Parancsnokság (EUCOM), a Déli Parancsnokság (SOUTHCOM) és az Afrikai Parancsnokság (AFRICOM) területére, de ez a helyzettől függően változhat.
A Hetes SEAL Csapat tagja egy GMV-N Humvee M-240-es géppuskái mögött.
A csapat 2002. március 17-én alakult meg.
KIKÉPZÉS, TÁMOGATÁS ÉS LOGISZTIKA

Az NSW-21 koncepció egyik eleme volt a SEAL csapatok adminisztratív terheinek csökkentése. Ennek megvalósításához a szakaszok kiképzésének felelőssége a nyugati parton az Egyes Haditengerészeti Különleges Hadviselési Csoport (NSWG-1) Kiképző Különítményéhez (TRADET) került át, míg a keleti parton az NSWG-2 TRADET-jéhez. A csapatok  már nem felelnek a szakasz szintű kiképzésért. Mindkét parton a TRADET-ek biztosítják, hogy minden szakasz teljesítse a kiképzési követelményeket.

Egy újoncnak ma át kell mennie a 24 hetes BUD/S alapkiképzésen és a 26 hetes SQT minősítő kiképzésen, mielőtt megkapja a Szigonyt és hivatalosan is SEAL lesz. Ezeket a kiképzéseket a kaliforniai Coronadóban lévő Haditengerészeti Különleges Hadviselési Központhoz vezényelve hajtja végre. A SEAL csapatánál további 6 hónap egyéni kiképzés (szakmai fejlődés), 6 hónap alegység szintű kiképzés (szakasz kiképzés) és 6 hónap osztály összekovácsoló kiképzés vár rá, mielőtt a tengerentúlra települ műveleteket végrehajtani.

Az NSW-21 centralizálta a SEAL csapatok támogatását és logisztikáját is. 2001-ben felállították az Egyes Logisztikai Támogató Egységet (LOGSU-1) az NSWG-1 alárendeltségében, és a Kettes Logisztikai Támogató Egységet (LOGSU-2) az NSWG-2 alatt. Ezek az egységek a nyugati, illetve a keleti parti SEAL csapatokat támogatják mindennel a járművek karbantartásától az ejtőernyők hajtogatásán át az egészségügyi ellátásig. A 2010-ben felállított LOGSU-3 az Egyes SEAL Szállító Jármű Csapatnak biztosít logisztikai támogatást.
A LOGSU-1 hajtogatói ejtőernyőket készítenek elő ugráshoz. A 10 fős részleg 240 bekötött és 300 szabadeső ejtőernyőért felel.
TÖRTÉNELEM

Terror elleni háború: NSW-21
Az NSW-21 koncepció nagyon hamar próba elé lett állítva a 2001 végén meginduló afganisztáni háborúban.
NavySEALs.hu