2014. november 1.

A tengeri gáz- és olajplatformok (GOPLAT) gazdaságilag jelentős objektumok, ugyanakkor könnyen megközelíthetőek és gyengén védettek, ezért csábító célpontot nyújthatnak terroristák számára. Egy fúrósziget elfoglalásával terroristák sajtónyilvánosságot teremthetnek az ügyüknek és a munkásokat túszokként használva pénzt zsarolhatnak ki az olajvállalatoktól. A platformokon dolgozó munkások nyilván nem szállhatnak szembe eredményesen fanatikus terroristákkal; ehhez olyan elit harcosokra van szükség, mint az Egyesült Államok Haditengerészetének SEAL-jei.

A SEAL-eket az 1980-as évektől képzik ki fúrószigetek megtisztítására, és ezt tartják az egyik legösszetettebb és legveszélyesebb feladatnak. A SEAL-ek mellett jelentős támogató csomag szükséges hozzá, köztük helikopterek, csónakok, egészségügyi támogatás és lehetőség szerint egy előretolt úszó összpontosítási bázis. Ilyen sok mozgórésszel a GOPLAT kihívást jelentő vállalkozás, és akkor még nem esett szó az olyan irányíthatatlan változókról, mint az időjárás, a tengerfelszín állapota és a látótávolság. A Haditengerészeti Különleges Hadviselés GOPLAT harcszabályzatából betekintést nyerünk abba, hogy a SEAL-ek hogyan oldják meg ezt a nehéz feladatot:


A ROHAM ELŐTT

A mesterlövész/figyelő állomány kirakását, ha megvalósítható, minél korábban végre kell hajtani, hogy pontos információt biztosítson a célpontról, az ellenséges erőkről és a környezeti viszonyokról. A célponthoz közeli állásból az információt SATCOM rádióval továbbítják a magasabb parancsnoksághoz és a rohamlépcsőhöz, akik egy előretolt összpontosítási bázison állomásoznak. Valós idejű adatokat kell továbbítani a tervezőknek az ellenséges erőkről, a mozgásukról és viselkedésükről a művelet tervezéséhez és a feladat sikeréhez szükséges információk mellett.


KIJUTTATÁS/BESZIVÁRGÁS

A műveleti területre történő kijuttatás végrehajtható légi, vízfelszíni vagy vízfelszín alatti platformokról. A kijuttatást követően a célkörzetbe történő beszivárgást általában CRRC gumicsónakkal hajtják végre. Ez lehetővé teszi a vízi rohamlépcsőnek, hogy híradó- összeköttetést tartson fenn a zöm megindulása előtt, és lehetővé teszi az úszó felderítő/mászásvezető kirakását. A gumicsónak az alacsony oldalmagasságának és kis rádiólokációs jelének köszönhetően különösen alkalmas az úszók célkörzetbe történő kijuttatására.

Az úszó felderítő/mászásvezető megindulását koordinálni kell a mesterlövész/figyelő állománnyal a felfedés megelőzésének érdekében. A kijuttatás előtt árapály- és áramlat ellenőrzést kell végrehajtani a célpont közelében. A rövid áramlatokról ismert területeken (például Mexikói-öböl, Északi-tenger) ez az eljárás különösen fontos. Az úszó felderítők/mászásvezetők híradó-összeköttetésben állhatnak a zömmel, hogy az úszók vízberakásának helyét helyesbítsék. Amikor komolyabb felszerelési tárgyakat visznek magukkal, és/vagy a harcászati tényezők hosszú úszást tesznek szükségessé, széles híradó ablakot kell kitűzni. Az áramlatok, fény- és környezeti viszonyok határozzák meg a távolságot, ahonnan az úszó felderítők és a zöm elindul. Alacsony fényviszonyok esetén általában 1000-500 m-es távolság elegendő.

A célpontnál az úszó felderítők/mászásvezetők megmásszák a fúrófedélzetet bármilyen rendelkezésre álló eszközzel, felderítik a mászás helyének közvetlen közelségét, majd létrákat és más mászási segédeszközöket szerelnek fel a zöm megközelítéséhez. A mászásvezetők feladata a biztosítás a zöm mászása alatt, valamint egy biztonságos hely kiválasztása, ahol az úszók megszilárdíthatják magukat és felszerelkezhetnek a rohamra.

A zöm úszását úgy kell végrehajtani, hogy minden tűzpárt úszópárnak jelölnek ki. Az úszók kirakását követően a CRRC-k a célpont hátszelében várakoznak, 1500 m-nél jobban nem közelítve meg a célpontot. A tényleges roham idején a CRRC-k megközelítik a célpontot, és a helyszíni parancsnok irányítása alatt állnak.

A célpontra megérkezést követően a rohamozók leveszik az uszonyokat, rögzítik azokat a létrához vagy a fúrófedélzethez, majd felmásznak. Szükséges lehet a létra alját a fúrófedélzethez rögzíteni, megelőzve, hogy az uszonyok és a hullámok kihúzzák azt a takarásból.

A mászást követően a rohamozók megszilárdítják magukat a mászásvezetők által kijelölt területen, és felszerelkeznek a zárt környezetű harcra. Amint a csapattagok biztonságosan átjutnak a korláton, előkészületeket kell tenni az azonnali rohamhoz. A fegyvereket, lámpákat és rádiókészülékeket elő kell készíteni, miközben a mászásvezetők biztosítást tartanak fenn.


TEVÉKENYSÉGEK A CÉLON

A legkorábbi lehetséges alkalommal híradó-összeköttetést kell létesíteni a követő rohamlépcsőkkel. Amikor a vízi elem megkezdi a beszivárgást a platform/túsz helyszínre, a követő lépcsőket értesíteni kell, amelyek állásba vonulnak, hogy felfedés esetén reagáljanak.

A túsz helyszín puha megközelítése alatt a rohamozóknak készen kell állniuk az azonnali roham végrehajtására.

Amikor a vízi elem közeledik, a légi rohamlépcsőnek a platformtól hátszélben, 4-5 tengeri mérföldre (7-9 km) kell köröznie, felkészülve a rohamra. Ez a távolság elég távol tartja a követő lépcsőt a célponttól, elkerülve, hogy a forgószárnyak zaja leleplezze őket, majd később 90-120 másodpercen belül a helyszínre érkezzenek.

A vízi elem folytatja a puha megközelítést, és a túsz helyszínre hívja a követő lépcsőket. Felfedés esetén a rohamcsapatok leküzdik a szemben álló erőt, semlegesítik azt, és azonnal továbbindulnak a túsz helyszínre. A puha megközelítést folytatni lehet, ha a harcászati parancsnok véleménye szerint az összecsapás nem leplezte le a rohamlépcső jelenlétét. Előkészített roham során a rohamcsapatok a túsz helyszín bejáratainál maradnak. A légi rohamcsapatot az egyeztetett jellel hívják be. A közeledő helikoptereket meghallva azonnal végrehajtják a helyiségbe való behatolást.

A légi rohamcsapatok gyorsköteleznek vagy leszálló helikopteres kirakást hajtanak végre a kijelölt pontokon. Mesterlövészek fedezik az átjárópallókat, tornyokat és viharfedélzeteket. A vezetés-irányítási elemek úgy helyezkednek el, hogy irányítani tudják a visszafoglaló műveletet és híradó-összeköttetésben álljanak a magasabb hatóságokkal.

A rohamlépcsők meghatározott feladatait műveleti utasításban kell megállapítani. Várhatóan a következőkre kerül sor:

1. Túszok kimentése és biztosítása.

2. Terrorista fenyegetés semlegesítése.

3. HUTS (túszok, ismeretlen terroristák, SEAL-ek) jelentés továbbítása a megfelelő hatóságoknak.

4. A fúrófedélzet és berendezéseinek biztosítása, őrzése.

A zárt környezetű harc (CQB) műveletek befejezése után minél hamarabb továbbítani kell a HUTS jelentést a helyszíni parancsnoknak.

A túszokat a semlegesített terroristáktól elkülönített területen kell összegyűjteni és biztosítani. A túszok gyors eltávolítása a fúrófedélzetről a harcászati parancsnok feladata. A robbanószerkezeteket, meglepő csapdákat, és meglepő csapdázott túszokat azonnal jelenteni kell, majd a tűzszerész állományra bízni. A túszokat el kell távolítani az olyan helyekről, ahol ilyen fenyegetés van.

Az „alvók”, hiányzó terroristák és tűz/vegyi/robbanás veszély kockázataival számolni kell, és meg kell előzni ezeket. A túszok biztosítása után a hiányzó vagy elmenekült terroristák továbbra is jelentős veszélyt jelentenek a túszokra, a fúrófedélzetre és a baráti erőkre. Ha a CQB műveleteket követően ez a helyzet áll fenn:

1. További intézkedéseket kell tenni a túszok védelmére a gyűjtőpontokon és azok megközelítési útvonalain.

2. Csapatokat kell kijelölni a maradék terroristák felkutatására.

3. Intézkedéseket kell tenni a helikopterek, védtelen baráti erők és leszállóhelyek terrorista akció elleni biztosítására.

4. Lépéseket kell tenni a túszok útvonalának biztosítására a gyűjtőponttól a kiemelésig.

A sebesült túszok és rohamozó állomány elsőbbséget élvez kiszivárgáskor a sebesült terroristákkal szemben, és a helyszínen stabilizálni kell őket. A túszok eltávolítását követően a rohamcsapat kiszivárog, a helyszíni parancsnok irányításának megfelelően.
NavySEALs.hu
ÚJ CIKK

Kihívást jelentő SEAL feladat: GOPLAT
Új kép
Új videó
Új könyv