2016. október 1.

A lesállás a katonai műveletek egyik legrégebbi és leghatékonyabb formája. A lényege az, hogy az alegység előre, rejtetten elhelyezkedik az ellenség várt mozgási útvonala mentén, és lesből, meglepetésszerűen megtámadja. A jól végrehajtott lesállás rendkívül pusztító hatású, és az ellenségnek néha még akkor sincs esélye a menekülésre, ha különben létszámban, fegyverzetben nála az előny.

A lesállás pusztító erejét fokozni lehet azzal, ha elektromosan elműködtetett aknákat és/vagy romboló tölteteket telepítenek arra a területre, ahol az ellenség várhatóan át fog haladni. A lesállásnak ezt a fajtáját romboló lesállásnak hívják, és a SEAL romboló szakutasításból megtudhatjuk, hogy ők hogyan hajtják végre:


A LESÁLLÁS ALAPELVEI

A lesállás megfogalmazása: meglepetésszerű támadás rejtett állásból mozgó vagy ideiglenesen megálló célpont ellen.

A SEAL-ek lesállást hajtanak végre, hogy megvalósítsanak egyet vagy többet a következő célok közül:

1. Az ellenség általános harckészségének csökkentése.

2. Az ellenség elpusztítása.

3. Felszerelés vagy állomány elfogása.

4. Az ellenség zaklatása.

a. Pusztítás. Ez a lesállás elsődleges célja.

b. Elfogás. Felszerelés vagy állomány elfogása az információgyűjtés fontos módszere későbbi feladatokhoz.

c. Zaklatás. Noha a lesállásnak másodlagos célja a zaklatás, SEAL-ek arra késztethetik az ellenséget, hogy élőerőt vonjon el más támogató vagy harci műveletektől, ha ezek a lesállások védekező gondolkodásmódot váltanak ki. Mivel a legtöbb lesállást éjszaka hajtják végre, az ellenség kerülheti az éjszakai műveleteket és így csökken a hatékonysága.


A LESÁLLÁS FAJTÁI

A lesállásnak három fajtája van:

1. Pont.

2. Terület.

3. Hevenyészett.

a. Pont lesállás. Pont lesállásról beszélünk, amikor az elemek úgy települnek, hogy egyetlen halálzónában támadják az ellenséget. Ez a lesállásnak a SEAL-ek által elsődlegesen alkalmazott fajtája.

b. Terület lesállás. Terület lesállásról beszélünk, amikor az elemek úgy települnek, hogy több összefüggő pont lesállásból támadjanak. Ez a lesállásfajta meghaladja egy SEAL szakasz képességét, hacsak nem alkalmaz több mechanikus eszközt (romboló eszközöket és aknákat). SEAL-ek általában nem hajtanak végre terület lesállásokat.

c. Hevenyészett lesállás. Ez egy azonnali reagáló készség.


A LESÁLLÁS ALAPJAI

A sikeres lesállás három lényeges összetevőt igényel:

1. Meglepetés.

2. Összehangolt, hatásos tűz.

3. Irányítás.

a. Meglepetés. Ha a lesállás nem ér el meglepetést, akkor az nem lesállás, csak a támadás egy formája.

1. A vegyes tereptárgyak miatt, melyekkel a járőr találkozhat, nehéz hatásos lesállást tervezni és végrehajtani az adott terület alapos ismerete nélkül.

2. Csak olyan körülmények között hajts végre lesállást, ahol meglepetést lehet elérni.

3. A járőrnek elegendő tervezési időre van szüksége a lesállás végrehajtásához, ez azonban nem mindig lehetséges.

4. Erőteljes módon támadd az ellenséget, amikor és ahol a legkevésbé felkészült.

b. Összehangolt tűz. A szakaszparancsnoknak úgy kell felállítania az összes fegyvert, köztük aknákat és romboló eszközöket, és összehangolnia minden tüzet, köztük a tűztámogatást (tüzérség, közvetlen légi támogatás), hogy elérje a következőket:

1. Nagyon összpontosított, nagyon sűrű tűz meglepetésszerű lefektetése a halálzónában a maximális károkozáshoz.

2. A halálzóna izolálása az elmenekülés vagy megerősítés megakadályozásához.

c. Irányítás. A szakaszparancsnoknak irányítania kell az egész szakaszt, főleg amikor megközelíti, elfoglalja és elhagyja a lesállás területét. Használd a következő intézkedéseket:

1. Tervezd meg az ellenség közeledésének korai előrejelzését.

2. Csak jelzésre nyiss tüzet - ellenség a halálzónában.

3. Indíts el megfelelő azonnali reagáló készséget, ha a lesállást felfedték.

4. Gondoskodj a kutató alcsoportok megfelelő biztosításáról kutatás közben.

5. Gyorsan vonulj vissza a tervezett gyülekezési pontra. A gyülekezési pont könnyen felismerhető legyen a járőr tagjai számára.

d. A lesállásfajta kiválasztásának tervezési szempontjai. Az alkalmazott lesállás fajtája a következőktől függ:

1. A lesállás kiválasztott helyszíne.

2. Vezetés-irányítás kifejtésének képessége.

3. A tiszta tűzkörletekhez rendelkezésre álló szektorok és távolságok.

4. A célba vett csoport valószínű előrevonási útvonala.

5. A célba vett csoport valószínű védekezése.

6. A célba vett csoporton belüli célok száma és fajtája.


ROMBOLÓ LESÁLLÁS

A romboló lesállás alkalmazásának legjobb okai:

1. Pusztító halálzónát ad az ellenségre.

2. Lehetővé teszi, hogy egy kis csoport nagyobb csoportot támadjon a siker elfogadható valószínűségével az elért meglepetés és az erőteljes támadás alapján.

Jellemzők: A romboló lesállás aknákat, irányított hatású repeszaknákat, repeszgránátokat, támadó gránátokat és brizáns robbanóanyagot használ az erő elsődleges eszközeiként az ellenség elpusztításához. A romboló eszközök alkalmazhatók a tűzerő egyetlen forrásaként, vagy a SEAL járőr kézifegyver tűzerejének megerősítéseként. Rögtönzött romboló eszközök alkalmazhatóak a rendszeresített romboló eszközök/anyagok helyett, és általában hasonló eredményeket biztosítanak.

a. Csak romboló lesállás. A csak romboló lesállást a következők jellemzik:

1. Csak romboló eszközöket alkalmaz fegyverek nélkül.

2. Megtévesztheti az ellenséget, aki nem tudja, hogy meglepő csapdába botlott-e, vagy élőerő van jelen.

3. Ideális annak lehetővé tételéhez, hogy a járőr nagyobb távolságra legyen az ellenségtől a támadás idején. A lesállás lehet rádió-távirányítású vagy kézzel kirobbantott a halálzónától jelentős távolságra lévő állásból.

4. A komoly hátránya az, hogy az ilyen lesállás szabatos felállítása több időt igényel.

5. A másik hátránya az, hogy ha a lesállás távirányítással kirobbantott, valószínű, hogy kevésbé lesz hatékony, mint a helyszínen irányított lesállás.

b. Romboló eszközökkel megerősített lesállás. Ezt a lesállás technikát általában a következők
jellemzik:

1. Helyszínen való megfigyelt indítás.

2. A lesállást a romboló eszközök robbantása indítja.

3. A támadó SEAL járőrnél van az azonnali tűzfölény és a támadás erőteljességének előnye.

4. A romboló eszközökkel való támadást jól összehangolt kézifegyvertűz követheti a maximális pusztítás biztosításához.

5. Tartalék indítási folyamatok, telepített robbanóanyagok és tüzelőállások is fokozhatják a lesállás hatékonyságát.

Ha a támadott ellenséges alegység nincs teljesen a halálzónában, nagy túlerőben van, vagy nagyon fegyelmezett, a teljes és elsöprő sikert nem garantálja csupán a támadás erőteljessége.


A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA

a. A lesállás kiválasztott helyszíne. A romboló lesállás olyan helyszínen hatékony, ahol az
ellenség mozgását természetes kanyarok vagy kanyarulatok szűkítik és lassítják
úton/ösvényen vagy folyón/folyamon. Nagyon hatékony lehet szűk patakokon vagy
csatornákban lévő célpontok ellen.

FIGYELEM:

Az ellenségnek be kell mennie a robbanóanyagokkal előre berendezett halálzónába.

b. Képesség a vezetés-irányítás kifejtésére. A romboló lesállást könnyű irányítani, mivel minimális járőrállásokkal jár.

c. A tiszta tűzkörlethez rendelkezésre álló szektorok és távolságok. A romboló lesállás brizáns robbanóanyagok meghatározott területen való robbantását jelenti. A járőr tűzkörletének és a romboló eszközök elhelyezésének ki kell egészítenie egymást a halálzóna lefedésének maximalizálásához.

d. A célba vett csoport valószínű előrevonási útvonala. A romboló lesállás nem hatékony, hacsak az ellenség előrevonásának iránya és szándékolt útvonala nagyfokú pontossággal nem ismert.

e. A célba vett csoport valószínű védekezése. Az ellenség egyetlen védekezése a romboló lesállás ellen a rejtett rombolótöltetek észlelése, mielőtt teljesen a halálzónába ér.


TAKTIKÁK

Számos taktika hajtható végre ebből a felállásból. Egy példa a kettős romboló lesállás. Két helyre telepíts romboló eszközöket:

1. A lesállás kezdő pontjára.

2. Az ellenség valószínű visszavonulási útvonalára (ez valószínűleg az az irány, ahonnan jött).


CSAPDA LESÁLLÁS

Jellemzők:

1. Tűzvezetés. A csapda lesállás („csali és csapda” néven is ismert) akkor a legjobb, amikor az ellenség harcászata jól ismert és nagyfokú a bizonyosság, hogy milyen cselekvést fog valószínűleg választani, ha lesállásba kerül. A tüzet ekkor a mozgásához igazítják.

2. Állások. A csapda lesállás abban különbözik más lesállásoktól, hogy teljes egészében arra szánják, hogy csapdába ejtsék az ellenséget (míg más esetekben az ilyen manőver a járőr védelmi intézkedése lehet).

Az ellenség csapdába ejtésének elsődleges módja az, hogy a következőképp állítják fel az állásokat:

1. Kezdő lesállás csoport. A kezdő lesállás csoport települhet vonal vagy L-alakú lesállásba. Ennek célja az, hogy reagálásra késztesse az ellenséget:

• Visszavonuljon a kezdő lesállás csoporttól.

• Ellentámadást intézzen a kezdő lesállás csoport ellen (ebben az esetben a kezdő lesállás csoport lesz a „csali” és visszavonul a csapda felé).

2. Csapda csoport. A csapda csoport bármilyen lesállás alakzatot felvehet. Az a dolga, hogy az előretörő vagy visszavonuló ellenséget sokkal nagyobb tűzerő elé csalja, mint amilyennel kezdetben találkozott.

Nagyon hatékony az olyan csapda csoport, mely romboló lesállást alkalmaz. Amikor ezt a módszert alkalmazzák, „csali” csoport szükséges, hogy pontosan elvezesse az ellenséget a berendezett romboló lesálláshoz.
ÚJ CIKK

SEAL harcászat: romboló lesállás
NavySEALs.hu
Új kép
Új videó
Új könyv