2015. június 1.

2009. április 12. Az Egyesült Államokat négy napja tartotta sakkban négy kalóz Szomália partjai előtt. Nem sikerült elfoglalniuk a Maersk Alabama teherhajót - a legénység ezt nem hagyta -, de a kalózok túszként magukkal vitték a hajó kapitányát, Richard Phillips-et egy kis mentőcsónakban. Az amerikai haditengerészet a helyszínre küldte a USS Bainbridge rombolót, hogy segítsen megoldani a helyzetet. A hadihajó tatjáról három SEAL mesterlövész tartotta szemmel folyamatosan a mentőcsónakban maradt három kalózt. Amikor úgy ítélték meg, hogy Phillips kapitány élete közvetlen veszélybe került, egyszerre tüzeltek. Három lövés. Három halott kalóz. A túsz kiszabadult.

A szomáli kalózokat leterítő mesterlövészek a terrorelhárítással megbízott DEVGRU Vörös századának tagjai voltak. Gyors reagálással érkeztek a helyszínre. Ejtőernyővel ugrottak le a vízre és a hadihajóra felszállva berendezkedtek, hogy szükség esetén hajszálpontos lövésekkel oldják meg a helyzetet. Teleszkópok és céltávcsövek mögül figyelték a mentőcsónakot, mely 30 méterre volt az azt vontató USS Bainbridge-től. Amikor a túsz élete közvetlen veszélybe került az ideges kalózok között, a napokig tartó türelmes várakozást hirtelen cselekvés váltotta fel.

Sötét éjszaka volt. A SEAL mesterlövészek egy mozgó hajón voltak és fejekre kellett célozniuk, melyek csak pillanatokra bukkantak fel a velük egy sebességgel mozgó, de hullámokon hánykolódó mentőcsónakban. A túsz jelenléte miatt nem volt helye hibának. Nem hétköznapiak voltak a körülmények, de a SEAL-ek a világ legjobb mesterlövészeivel rendelkeznek, akiket ilyen körülmények közötti pontos lövések leadására képeznek ki. A SEAL mesterlövész szakutasításból most betekintést kaphatunk abba, hogy a mesterlövészeik hogyan számolják fel a Phillips kapitánnyal történtekhez hasonló túszhelyzeteket:


TÚSZHELYZET

A mesterlövészeknek és a parancsnokoknak figyelembe kell venniük, hogy még egy kiváló, jól helyezett lövés sem mindig eredményezi a terrorista azonnali halálát. Még a legjobban kiképzett, legjobb fegyverrel és lőszerrel felszerelt mesterlövész sem garantálhatja a kívánt eredményt. Még az azonnali halálos lövés sem akadályozhatja meg a túsz halálát, amikor a terrorista testében egy izomgörcs elsüti a fegyverét. Ezért szabály, hogy mesterlövészt csak akkor alkalmaznak, ha minden más eszköz hatástalannak bizonyul a helyzet megoldására.


Pontosság követelmények

A Haditengerészeti Különleges Hadiviselés mesterlövészpuskája a világ legjobb harci mesterlövész fegyvere. Amikor a 7,62 mm-es Lake City M118 Match lőszert használják, a szórása 100 yardról [91 m] 1 szögpercen, vagyis 1 hüvelyken [2,54 cm] belül marad.

Ezt észben tartva vedd figyelembe a célpont méretét túszhelyzetben. Az orvosok egyetértenek, hogy az egyetlen testrész, ahol a lövedék találata azonnali halált okoz, a fej. (Általában az ember még 8-10 másodpercig él, miután pontosan szíven lőtték.) Az egész emberi fej egy viszonylag nagy célpont, az átmérője hozzávetőleg 7 hüvelyk [17,8 cm]. De az esélyek javítása és az azonnali halálos lövés még nagyobb valószínűsége érdekében a célpont mérete nagyban csökken. Az agynak az a része, mely minden motoros reflextevékenységet irányít, közvetlenül a szemek mögött található, és általában fülcimpától-fülcimpáig terjedően körülbelül 2 hüvelyk [5 cm] széles. Így tehát valójában a mesterlövész célpontja 2 hüvelyk, és nem 7 hüvelyk.

Az oldal és magasság helyesbítés szabályának alkalmazásával könnyen látható, hogy az átlagos SEAL mesterlövész nem tud, és nem is kísérelhet meg leadni azonnali halálos fejlövést 200 yardnál [182 m] távolabbról. Ha erre van szükség, akkor olyat kérnek tőle, amire a neki biztosított fegyver/lőszer kombináció nem képes.


Állás-kiválasztás

Általában a tüzelőállás kiválasztása túszhelyzethez nem sokban különbözik a más harchelyzetekben történő tüzelőállás-kiválasztástól. Ugyanazok az irányelvek és szabályok alkalmazandók. Ne feledd, a terep és a helyzet határozza meg a tüzelőállás kiválasztását. Azonban van néhány sajátos szempont, amire a mesterlövésznek emlékeznie kell:

- Noha a mesterlövészt csak legvégső megoldásként lehet használni, minél korábban el kell foglalnia az állását. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan megbecsülje a távolságokat, azonosítsa a túszokat és a terroristát, és kiválassza a tartalék tüzelőállásokat arra az esetre, ha a helyzet megváltozna.

- Ha a helyzet üvegen keresztül történő lövést követel, a mesterlövésznek tudnia kell két dolgot:

a. Amikor a lőszer áthatol az üvegen, a legtöbb esetben a rézköpeny leválik az ólommagról és fragmentálódik. Ezek a szilánkok ugyanúgy megsebesíthetik vagy megölhetik a túszt vagy a terroristát, mint a lövedék. A szilánkok nem mutatnak bevett mintát, hanem véletlenszerűen szóródnak kúp alakú mintában, nagyon hasonlóan a sörétekhez. A lövedék ólommagja tovább repül egyenes vonalban. Még ha az üveg legalább 45 fokban döntött is, az ólommag nem fogja mutatni elhajlás semmi jelét.

b. Amikor a lövedék becsapódik az üvegbe, az üveg eltörik és berobban a helyiségbe. Az üvegbe csapódó lövedék szöge egyáltalán nem vonatkozik az üvegszilánkok szóródásának irányára. Az üvegszilánk mindig az üveglappal merőlegesen száll.


Vezetés-irányítás

Amint a parancsnok meghozta a döntést a mesterlövész alkalmazásáról, valamennyi vezetés-irányítási intézkedését át kell adnia a mesterlövész csapat parancsnokának. A mesterlövész soha nem lő senki parancsára. Megkapja az engedélyt a tüzelésre, és utána ő maga dönti el, hogy pontosan mikor lő.

Ha egynél több mesterlövész csapatot vetnek be egy vagy több túszhelyzet felszámolására, akkor a fenti szabályt szükséges alkalmazni az összes csapatra. De fontos, hogy a mesterlövészek kapcsolatban álljanak egymással. Ennek megvalósítására a legmegbízhatóbb módszer a távbeszélő hurok alkalmazása, mely hasonló a tüzérségi ütegállásoknál használt löveg hurokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy a csapatok kapcsolatot tartsanak egymással anélkül, hogy zavar keletkezne a frekvenciákat, híradó eljárásokat, stb. illetően.


REPÜLŐGÉP FIGYELÉS ÉS ELFOGLALÁS

Mesterlövészeket alkalmaznak a roham előtti figyeléshez, hogy segítsék koordinálni a jól megtervezett rohamot. Amint kiadták a parancsot a rohamra, a SEAL mesterlövész elsődleges feladata a rohamlépcső biztosítása, a lehető legtöbb azonosított célpont sebészi pontosságú semlegesítése, valamint a repülőgép mozgásképtelenné tétele. További feladatok:

- Vonatkozó információk gyűjtése hírszerzési célra.

- Kiválasztott célpont semlegesítése.

- Repülőgép elfoglalása az átjárónyitókkal és a rohamcsapatokkal együtt.

- A rohamlépcső biztosítása a repülőgép kiválasztott pontjaiig tartó menet alatt, a roham alatt, és miután a rohamlépcső megrohamozta a repülőgépet.

- Fényképes felderítés.


Alkalmazás

A bevetett SEAL mesterlövészeket két külön elemre kell osztani egy további vezetés-irányítási elemmel. Miután minden mesterlövész elem a helyén van, híradást kell létesíteni a vezetés-irányítási elemmel. Minden elemnek saját rádiófrekvenciát jelölnek ki. A két elem a Papa és Sierra nevet kapja (a Papa a repülőgép bal oldalát, a Sierra pedig a jobb oldalát kapja). A bevetett mesterlövész csapatok száma a következőktől függ:

- Terep.

- Repülőgép típusa.

- Rendelkezésre álló mesterlövészek száma.

- Feladat időtartama.

Mindkét elemben a mesterlövészeket vagy mesterlövész csapatokat megszámozzák a repülőgép pilótafülkéjének elejétől kezdve (például Papa 1, 3, 5, 7 és Sierra 2, 4, 6, 8). A Sierrák páros számúak, a Papák páratlan számúak. A mesterlövészek vagy mesterlövész csapatok 360 fokos biztosítást állítanak a célrepülőgép körül.


Alkalmazás előtti ellenőrzések

A mesterlövészek terepen való alkalmazása előtt a következő ellenőrzéseket kell végrehajtani:

- Híradás ellenőrzése a mesterlövészek vagy mesterlövészcsapatok, a vezetés-irányítási elem, a rohamcsapat erők és a földi erő egységparancsnok között.

- Fegyverek tesztlövése.

- Koordináció a rohamcsapat-parancsnokok és átjárónyitók között.

- Minden megfigyelő és fényképező eszköz tesztelése.

- Mesterlövészek eligazítása a feladatról és az egyéni felelősségekről.


Alkalmazott mesterlövész csapatok feladatai

- Jelentés a repülőgép behatolási pontok állapotáról (például nyitott, zárt, beszálló létrák, meglepő csapdák, eltorlaszolt ajtó).

- Jelentés az ablakok nyitott vagy zárt állapotáról.

- Az ablakoknál vagy behatolási pontoknál észlelt mozgás jelentése és személyek lehetséges azonosítása (jó, rossz).

- Gyakran használt területek jelentése és használóik azonosítása.

- Minden személy lefényképezése, ha lehetséges.

- Minden fegyver jelentése, és típusuk, ha lehetséges.

- Személyleírás minden észlelt személyről, ruházatukról, fizikai jellemzőikről.

- Minden helyzet vagy esemény jelentése, amely felfedheti a rohamlépcsőt, vagy veszélyt jelenthet a túszokra.

- A roham alatt a célpontok állapotának jelentése a vezetés-irányítási elemnek („zöld” vagy „vörös”; a zöld azt jelenti, hogy a mesterlövész azonosította a fenyegetést és képes leküzdeni azt, a vörös pedig azt jelenti, hogy a mesterlövész nem azonosított leküzdhető célpontot).

- Mialatt a rohamcsapatok a repülőgéphez vonulnak, az „állj és indulj” szavak továbbítása a vezetés-irányítási elemnek, mely továbbítja azt a rohamlépcső csapatparancsnokának. Az „állj” szó lehetséges felfedést jelent, és minden mozgást be kell fejezni. Az „indulj” szó a menet folytatását jelenti. (Erre általában akkor kerül sor, amikor a rohamlépcső a repülőgép kiválasztott pontjaihoz vonul.)


Szükséghelyzeti roham

Ha olyan helyzet alakul ki, amely szükséghelyzeti rohamot tesz szükségessé (általában a feladat lelepleződése vagy a túszok veszélybe kerülése esetén), a mesterlövészek az állásukban maradnak, vagy ha nem képesek elérni a végleges tüzelőállásukat, akkor hevenyészett tüzelőállást foglalnak el. A feladatuk a rohamcsapatot és a túszokat érintő fenyegetés leküzdése, míg a rohamlépcső meg nem kezdi a rohamot a célrepülőgép ellen. A roham után az összes mesterlövész a helyén marad, hogy 360 fokos biztosítást tartsanak fenn a rohamlépcső számára, hacsak a vezetés-irányítási elem másképp nem dönt. (Erre általában a túszok és terroristák további azonosításakor kerül sor. Egy minimális mesterlövész erőt állásban kell hagyni a biztosítás fenntartására.)

Fedezettűz vagy megtévesztő tűz leadása a repülőgép felső 1/3-ára arra ösztönzi a gépen lévőket, hogy húzzák le magukat, míg a rohamcsapat meg nem érkezik.


Előkészített roham

Erre akkor kerül sor, amikor az összes mesterlövésznek és rohamcsapatnak van ideje teljesen felkészülni a rohamra. A mesterlövészek a következő feladatokat hajtják végre:

- A végleges tüzelőállásba vonulás, célvázlat készítése, megfigyelő és fényképes eszközök
felállítása.

- Figyelés megkezdése.

- A mesterlövész állásától és a felelősségi területétől függően megfelelő lőszer kiválasztása
(Tömör ólomlövedék a repülőgép szélvédőjéhez. Rézköpenyes lőszer erre nem alkalmazható a
szilánkveszély miatt. A rézköpenyes lőszert csak nyitott ajtók vagy ablakok mögött lévő
célpontok leküzdésére lehet használni.).

- Rádiópróba az összes egységgel. Három külön rádiófrekvenciának kell lennie:

1. Elsődleges: mesterlövész - mesterlövész vezetés-irányítási elem.

2. Másodlagos: mesterlövész - rohamcsapat-parancsnok.

3. Másodlagos: mesterlövész - mesterlövész.

Megjegyzés: Híradás létesítésekor az összes mesterlövész képes egy időben, egyszerre semlegesíteni a célpontokat. Ezt szinkronizált- vagy szinkrontüzelésnek hívják. Az összes célpont egyidejű semlegesítésekor a rosszfiúknak nincs idejük reagálni egy bajtársuk elesésére, és nem tudnak végezni a túszokkal.

Amint híradást létesítettek a mesterlövészek és a vezetés-irányítási elem között, és a helyzet a célpontok szinkrontüzeléssel történő semlegesítését teszi szükségessé (erre általában a repülőgépbe való behatolással összhangban kerül sor, pillanatokkal a behatolás előtt. Ezzel csökken a rosszfiúk száma, akikkel a rohamlépcsőnek kell elbánni), a következő híradási rendet alkalmazzák:

- Mesterlövészek, készenlét, „ZÖLD”.

- Mesterlövészek, „KÉSZ”, „KÉSZ”, „KÉSZ”, „TŰZ”.

Valamennyi célpontot leküzdik. Ha a „tűz” szó nem hangzik el, akkor a mesterlövészek nem lőnek a célpontokra. Ha késlekedés van a rendben, akkor elölről kezdik.

A „FEKETE” szó azt jelenti, hogy ne nyissanak tüzet a célpontokra.

- Az átjárónyitás és a rohamcsapat biztosítása.

A célpontok pontos számának megtudása után a földi erő parancsnok utasítást ad a mesterlövész vezetés-irányítási elemnek a célpontok leküzdésére, a vezetés-irányítási elem csak a földi erő parancsnoktól kapott tűzparancsot továbbítja.


HAJÓRA ÁTSZÁLLÓ MŰVELETEK

A rohamlépcső parancsnok mesterlövészeket vethet be az átszálló roham támogatására. A bevetett SEAL mesterlövész csapat feladata, hogy biztosítsa a rohamcsapatokat, míg azok megközelítik a hajót, átszállnak, a kijelölt pontjaikra vonulnak, valamint a roham során és a roham befejezése után.


Alkalmazás

A mesterlövész csapatok alkalmazása a következőktől függ:

- Rendelkezésre álló mesterlövészek száma.

- Terep.

- Akadályok.

- Célpontok száma.

- Távolság.

A mesterlövész csapat 2 főből áll, a mesterlövészből és a megfigyelőből. A mesterlövészek 360 fokos biztosítást állítanak a célhajó körül, ha lehetséges. A mesterlövész csapatokat a fő rohamlépcső előtt kell bevetni, ha lehetséges. Ha előre kijuttatják a mesterlövész csapatokat, akkor értékes információkat továbbíthatnak a fő rohamlépcsőnek a célkörzetben és környékén lévő helyzetről. A rohamlépcső parancsnoka ezeket az információkat felhasználhatja a művelet tervezéséhez.

Amikor korlátozott fényviszonyok alatt alkalmaznak mesterlövészeket, az összes baráti erőt meg kell jelölni olyan módon, ami világosan azonosítja őket. A megjelölés módja a mesterlövészek által használt éjjellátó eszközöktől (aktív vagy passzív infravörös) függ.

a. Aktív infravörös források

Infravörös lézeres célmegjelölő - Infravörös fényvisszaverő szalagot kell viselni minden baráti erőnek.

b. Passzív infravörös források

Éjjellátó irányzékok - Infravörös világító rudat kell viselni minden baráti erőnek.


Helikopteres támogatás

A mesterlövész csapat rendelkezésére álló egyik módszer, amikor a mesterlövész csapatok előre bevetése nem megoldható.

Általában két helikoptert használnak, egyet-egyet a célhajó jobb és bal oldalán. Mindegyik helikopteren két mesterlövész tevékenykedik, egy-egy mesterlövész a gép mindkét oldalán.

A helikopter feladata a célpont 360 fokos biztosítása, míg a fő rohamlépcső megrohamozza a célhajót.

A mesterlövész helikopter csatlakozik a rohamlépcsőt kirakó helikopterhez 5 mérföldre [8 km] a célpont tatjától. A két mesterlövész helikopter a rohamlépcső kirakó helikoptere előtt elfoglalja a pozícióját. Mindegyik helikopternek 50 láb [15 m] magasságon kell megközelíteni a célhajót.

A célhajó tatjához érve a mesterlövész helikopterek a rohamlépcső gyorsköteles kirakási pontjától jobbra és balra manővereznek. A kirakó helikopternek azonnal követnie kell a mesterlövész helikoptereket, és el kell foglalnia a pozícióját a rohamlépcső kirakásához. A mesterlövész helikopter 45-60 fokos támadó szöget tart fenn a biztosítás nyújtása alatt. Ez a támadó szög megakadályozza, hogy a lövedékek gurulatot kapva eltalálják a baráti erőket. A tűzfedezet biztosítása mellett a mesterlövész elemeknek időszerű információkat kell továbbítaniuk a rohamlépcső tagjainak az ellenség helyzetéről és számáról, a meglepő csapdákról, a fegyverekről, a hídra vezető legközvetlenebb útvonalról, az ismeretlen személyek mozgásáról és azok személyleírásáról.

Miután a rohamlépcsőt kirakták, és az megindul a hídra, a mesterlövész elem előttük marad, és semlegesít minden potenciális fenyegetést.

Amint a rohamlépcső elfoglalta és biztosította a hidat, a mesterlövész elem a pozícióját tartva biztosítást nyújt a követő erő kirakásához, vagy a belső terek megtisztításához. A mesterlövész elem nem hagyja el a helyét, hacsak nem kap rá utasítást a rohamlépcső parancsnokától.
ÚJ CIKK

SEAL mesterlövészek alkalmazása túszhelyzetben
NavySEALs.hu
Új kép
Új videó
Új könyv